08:52 06/08/2021

Vingroup sắp phát hành hơn 422,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Hà Anh -

Giá trị phát hành theo mệnh giá 4.228 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020...

Sơ đồ giá cổ phiếu VIC.
Sơ đồ giá cổ phiếu VIC.

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, ngày 18/8, VIC sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 422,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ phát hành xấp xỉ 12,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 4.228 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020.

Được biết, năm 2020, VIC ghi nhận doanh thu đạt 11.490 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế giảm 41%, xuống còn 4.546 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.465 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, Vingroup còn 4.089 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 35.473 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 7.235 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và gần 68 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Mới đây, VIC công bố doanh thu quý 2/2021 đạt 38,5 nghìn tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ với doanh thu bán bất động sản tăng trưởng mạnh trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ.

Do đó, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, VIC ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 59% so với cùng kỳ đạt 61,7 nghìn tỷ đồng cùng với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh(EBIT) đáng khích lệ là 1,2 nghìn tỷ đồng so với mức lỗ EBIT 6 tháng đầu năm 2020 là 2,2 nghìn tỷ đồng.

Theo VCSC, nhìn chung, kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 của VIC phần lớn phù hợp và hoàn thành 46% dự báo cả năm của VCSC. Mặt khác, kết quả EBIT của công ty thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi chủ yếu do khoản lỗ cao hơn dự kiến đối với mảng công nghiệp trong quý 2/2021.

Bên cạnh đó, VIC ghi nhận 7,5 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế từ việc thoái toàn bộ khoảng 13% cổ phần còn lại tại The Crown X (TCX) trong 6 tháng đầu năm 2021, điều này cũng hỗ trợ LNST sau lợi ích CĐTS của công ty trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+33% YoY) - tương đương 73% dự báo cả năm của chúng tôi

Trên thị trường cổ phiếu VIC hiện giao dịch quanh mức 114.000 đồng/cổ phiếu.