14:23 25/04/2022

MSB đang tiếp xúc với hai đối tác nước ngoài để thoái vốn FCCOM

Đào Vũ -

Giá trị thương vụ bán FCCOM tại thời điểm hiện tại không khác nhiều so với đối tác Nhật Bản dự kiến trả cho ngân hàng trước đó...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Một trong những tờ trình của MSB với cổ đông là về việc thoái vốn tại Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng Đồng (FCCOM) có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và 100% thuộc sở hữu của ngân hàng.

Được biết, trong năm 2021, FCCOM đạt doanh thu 151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,97 tỷ đồng. Tổng dư nợ tính đến cuối năm 2021 là 358 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo MSB, ngân hàng sẽ tìm kiếm đối tác chiến lược với mong muốn chuyển một phần vốn tại FCCOM để cùng hợp tác đường dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% số vốn góp tại FCCOM để ngân hàng tập trung toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính.

Trước đó, vào cuối năm 2021, MSB đã phát đi thông tin đã tiến hành thương thảo và dự kiến bán FCCOM khoảng 2.000 tỷ đồng. Song như trên, đến kỳ đại hội lần này, vấn đề thoái vốn lại được trình lấy ý kiến.

Chia sẻ thêm về vấn đề trên, ban lãnh đạo MSB cho biết, trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông ngân hàng đã thông qua việc thoái vốn tại FCCOM. Ngay sau khi được thông qua, MSB đã làm việc với một đối tác Nhật Bản và ký kết giai đoạn đầu với giá trị thương vụ là trên 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh của các công ty tài chính tiêu đều bị ảnh hưởng. Do đó, đối tác nước ngoài đã xem xét lại thương vụ này.

"Đến thời điểm hiện tại, MSB đang tiếp xúc với hai đối tác nước ngoài khác có quan tâm. Giá trị thương vụ tại thời điểm hiện tại không khác nhiều so với đối tác Nhật Bản dự kiến trả cho ngân hàng", ban lãnh đạo MSB nhấn mạnh.

Ngoài tờ trình trên, năm 2022, MSB dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 14%. Huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25% (tuỳ vào sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với lợi nhuận hợp nhất 5.088 tỷ đồng, ngân hàng sẽ trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% quỹ dự phòng tài chính.

Đồng thời, ngân hàng cũng mong muốn phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng với tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng là 30%.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%.Như vậy, nếu phát hành thành công để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 20.000 tỷ đồng.

Sau khi biểu quyết, các tờ trình của MSB đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đã đồng thuận thông qua số lượng thành viên của HĐQT gồm 07 thành viên gồm: Ông Trần Anh Tuấn, ông Nguyễn Hoàng An, bà Nguyễn Thị Thiên Hương, ông Trần Xuân Quảng, ông Nguyễn Hoàng Linh, bà Lê Thị Liên, ông Tạ Ngọc Đa (thành viên độc lập). Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Phạm Thị Thành, bà Lê Thanh Hà, bà Chu Thị Đàm.