09:58 07/09/2021

MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng

Thuỷ Tiên -

Phương án tăng vốn được chấp thuận là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức...

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) tăng vốn điều lệ thêm 3.525 tỷ đồng từ mức hiện tại lên 15.275 tỷ đồng.

Theo MSB, mức tăng này tương đương 30% so với số vốn hiện nay của ngân hàng là 11.750 tỷ đồng. Phương án tăng vốn được chấp thuận là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành thêm 352,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số lượng lưu hành lên gần 1,53 tỷ cổ phiếu.

Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận để lại tính đến cuối năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật. Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể dùng để chia cổ tức của MSB lên tới hơn 4.775 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo MSB cho biết, việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, quản trị rủi ro cho ngân hàng đáp ứng các chuẩn quốc tế Basel 2, hướng tới Basel 3, đồng thời nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2023. Dự kiến, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức trong tháng 9 và hoàn thành chia cổ tức trong năm 2021.

Về kết quả kinh doanh, sau 6 tháng, MSB ghi nhận mức lãi khả quan, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân nâng từ 12,6% lên 20,9%. Đồng thời, MSB đạt mức tăng trưởng tín dụng 10,5% trong hai quý đầu năm 2021 và là một trong những ngân hàng kiểm soát tốt nợ xấu trong nửa đầu năm.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, MSB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 25% và hướng tới mục tiêu giá trị tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Cổ phiếu MSB niêm yết trên HSX từ cuối tháng 12/2020, và hiện đã được lựa chọn đưa vào rổ cổ phiếu của VN Diamond và VN Finlead khi đạt các tiêu chí của các ETF này.

Diễn biến thị giá cổ phiếu MSB trong thời gian gần đây
Diễn biến thị giá cổ phiếu MSB trong thời gian gần đây

Chốt ngày 6/9, thị giá MSB quanh vùng 28.900 đồng/cổ phiếu, tăng 54% từ đầu năm. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 33.957 tỷ đồng.