23:19 09/09/2019

Mua bán không báo cáo, loạt cổ đông lớn bị phạt tiền

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt cá nhân

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thắm (Nghệ An), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Thương mại Nắng Mới (Hà Nội); ông Nguyễn Văn Tiến (Hà Nội) và bà Lê Thị Tâm (Hà Nội).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thắm bị phạt 31,250 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Đồng thời, bà Thắm bị phạt thêm 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, bà Thắm đã giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX). Ngày 31/10/2018, bà Thắm mua 169.000 cổ phiếu TPP dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 707.000 lên 876.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,97% lên 6,15%, trở thành cổ đông lớn. Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 28/12/2018, bà Thắm đã mua 167.600 và bán 332.600 cổ phiếu TPP dẫn đến tỷ lệ sở hữu của chủ tài khoản đối với cổ phiếu TPP liên tục thay đổi, tăng vượt ngưỡng 1% (từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 7%) và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên đến ngày 13/03/2019, HNX mới nhận được báo cáo của bà Thắm.

Một cá nhân khác là ông Nguyễn Văn Tiến (Hà Nội) bị phạt 31,250 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 11/09/2018, ông Nguyễn Văn Tiến đã mua 114.400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (mã ITQ-HNX), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.127.900 lên 1.242.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,73% lên 5,21%, trở thành cổ đông lớn. Ngày 30/01/2019, ông Tiến đã bán 87.000 cổ phiếu ITQ, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 1.267.200 xuống 1.180.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 5,31% xuống 4,95%, không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên, ngày 14/03/2019, HNX mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Tiến.

Trước đó, bà Lê Thị Tâm (Hà Nội) cũng bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 29/11/2018, bà Lê Thị Tâm đã mua 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 189.700 lên 190.700 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,99% lên 5,02%, tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BPC. Tuy nhiên, đến ngày 13/3/2019 HNX mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Tâm.

Cuối cùng, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Nắng Mới (Hà Nội) bị phạt 62,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng là Công ty cổ phần CENCON Việt Nam (mã CEN-UpCoM). 

Ngoài ra, công ty còn bị phạt thêm 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.