21:46 15/04/2021

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội ở khu vực FDI hơn 6 triệu đồng

Phúc Minh

Mức lương bình quân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở khu vực FDI tính đến tháng 3/2021 đạt hơn 6 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 15/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây là lần đầu tiên một hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách này được tổ chức với các doanh nghiệp FDI.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong những năm qua, doanh nghiệp FDI ngày càng trở thành một trong những khu vực kinh tế năng động nhất của nền kinh tế Việt Nam, góp phần tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho người dân...

Trong đó, Hàn Quốc là một trong các quốc gia dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là khối doanh nghiệp đang đầu tư vào ngành nghề sử dụng nhiều lao động.

Riêng đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tính đến hết năm 2019, tổng số doanh nghiệp FDI có tham gia trên cả nước là 26.066 đơn vị, chiếm 6,8% so với tổng số doanh nghiệp tham gia; với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội là hơn 4,7 triệu người, bằng 43,1% so với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội thuộc khối doanh nghiệp.

Tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ khu vực này bằng 46,5% so với tổng số thu của khối doanh nghiệp; mức lương bình quân tham gia bảo hiểm xã hội là hơn 5,7 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 6,9% so với mức bình quân chung của khối doanh nghiệp.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội ở khu vực FDI hơn 6 triệu đồng - Ảnh 1.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc chiều 15/4.

Đến tháng 3/2021, tổng số doanh nghiệp FDI tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 26.987 đơn vị, tăng 3,53% so với năm 2019, tổng số người tham gia là 4.979.354 người, tăng 5,9% so với năm 2019.

Mức lương bình quân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở khu vực này là hơn 6 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2019.

Tính riêng khối doanh nghiệp Hàn Quốc, tại Việt Nam đang có 4.559 doanh nghiệp với số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 1,31 triệu người (trong đó có 1,29 triệu người Việt Nam và trên 12.000 người nước ngoài) với số thu bảo hiểm xã hội chiếm gần 25% tổng thu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đánh giá, khu vực doanh nghiệp FDI đã tạo ra lượng công việc lớn đối với lao động Việt Nam, vì vậy việc đảm bảo an sinh xã hội tại khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng.

Hiện nay, để tối ưu hóa quyền lợi cho người lao động, Việt Nam và Hàn Quốc đang tiến hành đàm phán để đi tới ký kết Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ hai nước.

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc cũng sẽ ký kết thỏa thuận thực hiện nhằm tạo cơ sở và hành lang pháp lý cho việc thực hiện và đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội của người lao động mỗi nước.