21:21 28/11/2017

Muối Khánh Hòa sắp bị huỷ giao dịch trên sàn UpCom

Hà Anh

Toàn bộ 3,7 triệu cổ phiếu của Muối Khánh Hòa sẽ bị hủy giao dịch trên UpCom và ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này là 30/11/2017

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu KSC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu KSC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa (mã KSC-UpCom).

Theo đó, toàn bộ 3,7 triệu cổ phiếu của Muối Khánh Hòa sẽ bị hủy giao dịch trên UpCom và ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này là ngày 30/11/2017 và ngày huỷ đăng ký giao dịch là ngày 01/12/2017.

Nguyên nhân được HNX đưa ra là do KSC không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo thông báo huỷ đăng ký công ty đại chúng số 7670/UBCK-GSĐC ngày 13/11/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp bị huỷ đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Được biết, Muối Khánh Hoà là doanh nghiệp sản xuất muối được thành lập từ năm 1979 dưới sự quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa. Năm 2001, Công ty Muối Khánh Hòa chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa, với vốn điều lệ hơn 16 tỷ đồng .

Niêm yết trên UpCom vào ngày 28/5/2010 với thị giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nay giá của cổ phiếu này chỉ còn khoảng 300 đồng/cổ phiếu, nhưng công ty này luôn duy trì mức cổ tức khá cao những năm gần đây với 16,6% bằng tiền mặt vào năm 2012, 18,9% năm 2013, 36% năm 2014 và 25% vào năm 2015.

Kết thúc năm 2016, tổng doanh thu của KSC đạt hơn 55,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,2 tỷ đồng. Đáng chú ý là công ty sẽ không chia cổ tức năm 2016 nhằm thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị năm 2017.

Năm 2017, công ty dự kiến doanh thu đạt 56,967 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân là 5,8 triệu đồng/người/tháng; cổ tức 9,57%.