21:53 23/12/2012

Năm 2012, thanh khoản trên HNX tăng vọt so với 2011

Hà Anh

Trong năm 2012, trên thị trường niêm yết tại HNX, khối lượng giao dịch bình quân đạt 48 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 50%

Năm 2012, giá trị giao dịch bình quân trên sàn niêm yết HNX đạt 440 tỷ đồng/phiên, tăng 14% so với năm ngoái.<br>
Năm 2012, giá trị giao dịch bình quân trên sàn niêm yết HNX đạt 440 tỷ đồng/phiên, tăng 14% so với năm ngoái.<br>
Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2012, trên thị trường niêm yết, nếu so sánh với 2011, khối lượng giao dịch bình quân đạt 48 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 50%; giá trị giao dịch bình quân đạt 440 tỷ đồng/phiên, tăng 14%.

Còn trên thị trường UPCoM, khối lượng giao dịch bình quân đạt 0,74 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 21 tỷ đồng/phiên, tăng gấp 2,2 lần.

Tính đến ngày 17/12/2012, thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục có bước phát triển mạnh về quy mô và chất lượng với khối lượng huy động đạt 156.544 tỷ đồng, bằng 1,9 lần so với cả năm 2011, trong đó Kho bạc nhà nước đã huy động được 106.884 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu giảm so với năm 2011 và thấp hơn lãi suất huy động vốn của doanh nghiệp trên thị trường tiền tệ khoảng 1- 2%.

Giá trị giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp bình quân đạt 842 tỷ đồng/phiên, gấp 2,3 lần so với năm 2011, trong đó giá trị giao dịch repos tăng khá mạnh.