16:17 30/06/2021

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát việc dùng thẻ ngân hàng để chuyển tiền cá độ bóng đá

Vũ Phong -

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc...

Nhà điều hành yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ thẻ, trung gian thanh toán kiểm soát việc dùng thẻ chuyển tiền cá độ bóng đá
Nhà điều hành yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ thẻ, trung gian thanh toán kiểm soát việc dùng thẻ chuyển tiền cá độ bóng đá

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Văn bản 4347/NHNN-TT chỉ đạo các tổ chức tín dụng và những đơn vị trong hệ thống tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán chủ động thông tin, hướng dẫn người dân không thực hiện các hành vi bị cấm như thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử...

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác.

 
Các tổ chức tín dụng không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các địa phương cần chủ động theo dõi tình hình an ninh, an toàn, các phương thức, thủ đoạn tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán trên địa bàn. Từ đó chỉ đạo, cảnh báo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán trên địa bàn thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn.

Mặt khác, văn bản cũng cho biết sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong việc chấp hành quy định pháp luật để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán.

Đồng thời, cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật.