07:58 27/01/2023

Ngày 2/2 tới, 200 triệu cổ phiếu KSV lên sàn HNX với giá 27.600 đồng

Hà Anh -

200 triệu cổ phiếu KSV của Tổng CTCP Khoáng sản TKV sẽ niêm yết trên sàn HNX vào ngày 2/2 tới với giá tham chiếu 27.600 tỷ đồng - tương ứng vốn hóa đạt 5.520 tỷ đồng.

Trang web của Tổng CTCP Khoáng sản TKV.
Trang web của Tổng CTCP Khoáng sản TKV.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết ngày 02/02/2023 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP - Vinacomin (mã KSV).

Theo đó, 200 triệu cổ phiếu KSV của Tổng CTCP Khoáng sản TKV sẽ niêm yết trên sàn HNX vào ngày 2/2 tới với giá tham chiếu 27.600 tỷ đồng - tương ứng vốn hóa đạt 5.520 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của Khoáng sản TKV, chốt danh danh sách ngày 25/11/2022, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin hiện là công ty mẹ nắm tới hơn 196.117.900 cổ phiếu chiếm 98,06%.

Theo bản cáo bạch của Tổng công ty, KSV có 7 công ty con đang nắm quyền kiểm soát gồm: CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico sở hữu 51%; CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao nắm giữ 51,89%; CTCP Gang Thép Cao Bằng với 52,54%; CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Cao Bằng Vimico với 51,31%; CTCP Khoáng sản 3 Vimico với 51%; CTCP Đầu tư Gang thép Lào Cai với 99,01% và CTCP Đất hiếm Lai Châu với 55%; 01 công ty liên doanh liên kết là CTCP Đá Quỹ và Vàng bạc Hà Nội với 48,31%; đầu tư 13,71% vào CTCP Xi măng Tân Quang.

Kết thúc 9 tháng năm 2022, Khoáng sản TKV ghi nhận doanh thu đạt 8.792 tỷ đồng - tăng 58% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 287 tỷ, bằng 41,06% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng tiêu thu đồng tấm tăng gấp 2,45 lần so với cùng kỳ nhưng lại tăng chủ yếu vào quý 3 trong khi giá bán đồng tấm lại thấp. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới biến động khó lường, giá nguyên nhiên liệu đầu vào như xăng dầu, than cốc, tinh quặng sắt, phụ tùng vật tư, hoá chất... lại tăng cao so với kế hoạch đầu năm làm tăng chi phí và giá thành sản xuất...

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng tài sản của KSV giảm còn 10.961 tỷ - trong đó có tới 3.891 tỷ đồng là hàng tồn kho; nợ phải trả là 7.922 tỷ - trong đó vay nợ ngắn hạn là 1.749 và vay nợ dài hạn là 2.187 tỷ đồng và công ty đã ghi nhận chi phí lãi vay tới gần 214 tỷ đồng.

Được biết, ngày 28/7/2016, 200 triệu cổ phiếu KSV của CTCP Khoáng sản TKV lên sàn UPCoM với giá tham chiếu 13.000 đồng/cổ phiếu và kết phiên giao dịch ngày 16/1/2023, cổ phiếu KSV đạt 30.000 đồng/cổ phiếu với 2.100 đơn vị được giao dịch.

Trước đó, cuối tháng 8/2022 KSV đã chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu. Như vậy, với việc nắm giữ phần lớn bộ vốn tại KSV, công ty mẹ Vinacomin thu về gần 300 tỷ đồng.