16:18 20/09/2017

“Ngày tận thế” đến gần với ngành bán lẻ truyền thống Mỹ

Diệp Vũ

Ngành bán lẻ truyền thống ở Mỹ đang ngày càng xuống dốc do sự cạnh tranh quyết liệt của bán lẻ trực tuyến