13:01 18/09/2021

Nguy cơ bị tính tiền chậm nộp thuế kỳ tháng 3 và quý 1/2021

Trâm Anh

Chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn người nộp thuế thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng tháng 3/2021 và quý 1/2021 đã gia hạn theo Nghị định 52. Người nộp thuế cần lưu ý thời hạn này, bởi nếu quá hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp...

Quá hạn nộp thuế theo Nghị định 52, sẽ bị tính tiền chậm nộp
Quá hạn nộp thuế theo Nghị định 52, sẽ bị tính tiền chậm nộp

Thông tin trên được Cục Thuế Hà Nội thông báo ngày 17/6.

Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021, Chính phủ đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 đối với trường hợp kê khai theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 đối với trường hợp kê khai theo quý của các doanh nghiệp, tổ chức.

 

"Với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, người nộp thuế sẽ phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3/2021 chậm nhất ngày 20/9/2021. 

Trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 sẽ phải nộp chậm nhất ngày 30/9/2021", Cục Thuế Hà Nội lưu ý.

Theo đó, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021.

Thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2021. Thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2021.

Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Để tránh việc nộp chậm tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo: "Người nộp thuế lưu ý thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng để có kế hoạch nộp tiền thuế đúng hạn, tránh trường hợp nộp tiền thuế quá thời hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế".

Trước đó, nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021.

Sau hơn 5 tháng triển khai và áp dụng thực hiện, các giải pháp gia hạn về thuế và tiền thuê đất cho thấy tác động hiệu quả đến doanh nghiệp, cá nhân.

"Những giải pháp này đã góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện tích luỹ về vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh để duy trì, ổn định sản xuất; góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 trong tình hình nền kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19", Cục Thuế Hà Nội đánh giá.

Tính đến 31/8/2021, Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận giấy gia hạn đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng là 29.084 người nộp thuế với số tiền đề nghị gia hạn là 8.278 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, đã tiếp nhận đề nghị gia hạn là 1.351 người nộp thuế với số tiền đề nghị gia hạn là 1.044 tỷ đồng.

Đối với cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế Hà Nội đã tiếp nhận giấy gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh là 660 hộ với số tiền đề nghị gia hạn 20,3 tỷ đồng.

Dự kiến, số thuế và tiền thuê đất còn được gia hạn là 13.200 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tháng 3 đến tháng 8 và quý 1 và 2 năm 2021 khoảng 5.730 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp quý 1/2021 là 6.250 tỷ đồng, tiền thuê đất kỳ 1/2021 là 1.200 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân của hộ cá nhân, kinh doanh là 20 tỷ đồng.

Như vậy, nếu tính cả 5.734 tỷ đồng số thuế tạm nộp quý 1/2021 được gia hạn nhưng đến hạn và đã nộp vào ngân sách trong tháng 7/2021 thì tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn đến thời điểm 31/8/2021 là 18.937 tỷ đồng.