09:40 04/10/2013

Nhà đầu tư ngoại có thể được cho thuê lại bất động sản

Bảo Anh

Pháp luật hiện hành cấm nhà đầu tư nước ngoài mua, thuê bất động sản tại Việt Nam để cho thuê lại

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 hiện đang có 
hiệu lực, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đầu tư dự án mới tại Việt 
Nam để bán hoặc cho thuê. Luật cũng nghiêm cấm hành các hành vi thuê bất
 động sản tại Việt Nam để cho thuê lại, đặc biệt là hoạt động mua, sở 
hữu văn phòng làm việc để cho thuê lại trên thị trường.
Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 hiện đang có hiệu lực, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đầu tư dự án mới tại Việt Nam để bán hoặc cho thuê. Luật cũng nghiêm cấm hành các hành vi thuê bất động sản tại Việt Nam để cho thuê lại, đặc biệt là hoạt động mua, sở hữu văn phòng làm việc để cho thuê lại trên thị trường.
Thay vì phải đầu tư dự án mới để kinh doanh, tới đây các nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ được mở rộng thêm lĩnh vực cho thuê lại bất động sản tại Việt Nam.

Quy định trên được Bộ Xây dựng đề cập trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, sắp được trình Chính phủ.

Theo đó, phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được quy định theo hướng cởi mở hơn. Ngoài một số hoạt động, lĩnh vực theo quy định của luật hiện hành như: đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua..., tới đây, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được bổ sung thêm lĩnh vực đầu tư mới là có quyền thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại, đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng.

Đặc biệt, dự thảo quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; quỹ đầu tư nước ngoài; chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam được thuê, được mua và sở hữu diện tích văn phòng để làm việc, để cho thuê; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Ngoài ra, đối với lĩnh vực kinh doanh môi giới bất động sản, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có thể tham gia các hoạt động hiện đã được quy định như dịch vụ môi giới bất động sản; định giá bất động sản; kinh doanh sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản; đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản...

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 hiện đang có hiệu lực, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đầu tư dự án mới tại Việt Nam để bán hoặc cho thuê. Luật cũng nghiêm cấm hành các hành vi thuê bất động sản tại Việt Nam để cho thuê lại, đặc biệt là hoạt động mua, sở hữu văn phòng làm việc để cho thuê lại trên thị trường.