11:44 20/02/2022

Nhà ở công vụ dành cho cán bộ cấp cao có diện tích 500m2

Mộc Minh

Nhà ở công vụ dành cho cấp Trung ương là biệt thự công vụ có diện tích khuôn viên 500m2. Cấp địa phương có diện tích cao nhất là 250m2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc chuyên môn công tác tại xã vùng sâu, vùng xa được bố trí nhà ở công vụ tối đa 36m2…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 3 (ngày 18/2/2022) về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Theo đó, quy định tiêu chuẩn cụ thể về nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương, tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương, tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Theo quyết định trên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 450m2 đến 500m2.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 350m2 đến 400m2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đảng ở trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng Đoàn thể trung ương, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê 01 trong 02 loại hình nhà ở công vụ, gồm: Nhà liền kề diện tích đất từ 200m2 đến 250m2; Căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145m2 đến 160m2.

Phó Trưởng Ban Đảng trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100m2 đến 145m2.

Tại cấp địa phương, Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí cho thuê 01 trong 02 loại hình nhà ở công vụ, gồm: Nhà liền kề diện tích đất từ 200m2 đến 250m2; Căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145m2 đến 160m2.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê 01 trong 02 loại hình nhà ở công vụ: Nhà liền kề diện tích đất từ 120m2 đến 150m2; Căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100m2 đến 145m2.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và cấp tương đương trở lên, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương Giám đốc Sở trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80m2 đến 100m2.

Cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí cho thuê gian nhà diện tích sử dụng từ 36m2/gian nhà đến 48m2/gian nhà (không kể diện tích công trình phụ).

Cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có vị trí việc làm chuyên môn phù hợp đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí cho thuê gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 24m2/gian nhà đến 36m2/gian nhà (không kể diện tích công trình phụ); diện tích bình quân tối thiếu 12m2/người.