20:47 14/04/2022

Nhà Thủ Đức bị phạt 300 triệu đồng vì vi phạm lĩnh vực chứng khoán

Khánh Linh

Nhà Thủ Đức vi phạm hàng loạt lỗi công bố thông tin về thuế, lợi nhuận, giao dịch, cổ đông...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 197 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House, mã chứng khoán TDH.

Theo đó, Thuduc House bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/BB-HĐQT ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế, Biên bản họp HĐQT số 21/2021/BB-HĐQT ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý, Biên bản họp HĐQT số 26/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các Quyết định của tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công bố thông tin không đúng thời hạn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính riêng quý 1, 2/2021 và báo cáo tài chính riêng hợp nhất quý 1, 2/2021, Báo cáo thường niên năm 2020.

Thuduc House còn bị phạt tiền 200 triệu đồng vì công bố thông sai lệch số liệu lợi nhuận tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/2020 so với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2020 đã kiểm toán, tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2021 so với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét. Công ty hạch toán sai số liệu dự phòng khó đòi, dự phòng chi phí đã phát sinh của dự án, dự phòng của khoản lỗ do chuyển nhượng cổ phiếu tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4/2020 và bán niên năm 2021).

Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020. Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020, Công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, không có các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2019, 2020, Công ty có giao dịch với người có liên quan của Công ty. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2022.