14:15 23/02/2021

Nhân sự cấp cao là nhóm bị giảm lương nhiều nhất bởi Covid-19

Nhật Dương

Nhóm ứng viên cấp cao như: Ban điều hành, Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất bị giảm giảm lương bởi Covid-19, với khoảng 40% bị cắt giảm ở nhiều tỷ lệ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin này được tiết lộ trong báo cáo "Thị trường nhân sự 2021: Cơ hội việc làm – Thách thức trong tuyển dụng và mức lương hiện hành của người lao động", vừa được Navigos Group - tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự công bố.

Báo cáo của Navigos Group cho thấy, có 26% ứng viên tham gia cho biết họ bị cắt giảm lương ở nhiều mức khác nhau, từ 10 - 50% so với trước khi có dịch Covid-19. 74% ứng viên còn lại cho biết mức lương không bị thay đổi.

Nhóm ứng viên cấp cao, cụ thể là Ban điều hành, cấp Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi Covid-19. Theo đó, 40% người tham gia khảo sát thuộc nhóm ứng viên này cho biết mức lương của họ bị cắt giảm ở nhiều tỷ lệ khác nhau. Nhóm Giám đốc/Phó Giám đốc là nhóm xếp thứ hai chịu ảnh hưởng khi có đến 32% cho biết họ bị cắt giảm lương.

Mặc dù khảo sát được thực hiện trong thời kỳ Covid-19, có đến hơn 50% người tham gia vẫn thể hiện sự lạc quan nhất định về triển vọng nền kinh tế của Việt Nam.

Theo đó, có 17% cho biết nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh, 35% cho biết nền kinh tế sẽ tiếp tục được giữ vững, 31% cho rằng nền kinh tế sẽ suy giảm và 17% không đưa ra ý kiến.

Thống kê cho thấy, sự lạc quan lại tỷ lệ nghịch với cấp bậc. Cấp càng cao thì sự lạc quan về tăng trưởng càng giảm so với các cấp thấp hơn.

Theo đó, có đến 58% nhóm ứng viên mới ra trường đi làm cho biết họ lạc quan về kinh tế Việt Nam sẽ giữ vững ổn định hoặc tăng trưởng. 53% nhóm Trưởng nhóm/Giám sát có cùng ý kiến này; nhóm Trưởng phòng/Phó phòng cũng chiếm đến 1/2 chia sẻ cùng quan điểm.

Đối với Ban điều hành, cấp Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, có 51% cho rằng nền kinh tế sẽ ổn định và tăng trưởng. Tuy nhiên bên cạnh đó có đến 35% cho rằng sẽ suy giảm. 38% nhóm ứng viên thuộc cấp Giám đốc/Phó giám đốc; 37% Trưởng phòng/Phó phòng cũng đồng tình về sự suy giảm này. Chỉ 30% nhóm Trường nhóm/Giám sát và 22% nhóm ứng viên mới ra trường cho biết họ nghĩ rằng nền kinh tế sẽ suy giảm trong năm tới.

Khảo sát cũng cho thấy, người lao động thể hiện sự kì vọng lớn với việc tăng lương trong năm 2021. Cụ thể, khi được hỏi quan sát của ứng viên về việc tăng/giảm lương tại doanh nghiệp, 10% người tham gia khảo sát cho biết mức lương của họ sẽ giảm từ dưới 3% đến hơn 20%; 18% cho rằng không thay đổi. 61% còn lại cho rằng mức lương của họ sẽ được điều chỉnh theo những tỷ lệ nhất định, từ 3% đến trên 20%.

Nhóm nhân viên cấp trung (Giám sát/ Trưởng nhóm) là nhóm đề xuất tăng lương nhiều nhất, có đến 65% cho biết từng đề xuất tăng lương theo những tỷ lệ khác nhau.

Đối với các nhóm Phó giám đốc/Giám đốc, Phó phòng/Trưởng phòng, Ban điều hành C-level (cấp Phó Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc), tỷ lệ ứng viên đã từng đề xuất chiếm vào khoảng gần 50%.

Riêng đối với nhóm ứng viên mới ra trường là nhóm có tỷ lệ ít đề xuất tăng lương nhất, chiếm vào khoảng 44%. 

Bên cạnh đó, khảo sát của Navigos Group cũng nhấn mạnh, hiện nay kỳ vọng về lương, thưởng, phúc lợi từ người lao động là thách thức đối với doanh nghiệp trong việc thu hút và giữ chân nhân tài.

Yếu tố đứng đầu khiến họ hài lòng với công việc hiện tại là lương, thưởng và chế độ đãi ngộ chiếm 45%, sau đó là địa điểm làm việc và công việc ổn định đều chiếm 43%.

Theo thống kê, có sự khác biệt về mức độ hài lòng về chế độ phúc lợi đãi ngộ giữa cấp trung và nhóm ứng viên cấp cao. Cụ thể, chỉ khoảng 1/4 nhóm cấp trung cho biết hài lòng với chế độ hiện tại, trong khi nhóm ứng viên cấp cao chiếm gần 50% con số hài lòng.

Khi được hỏi các ứng viên có đang tìm kiếm công việc mới hay không, có 52% ứng viên cho biết họ sẽ tìm việc trong 3 tháng – 6 tháng tới; 13% sẽ tìm việc trong vòng 12 tháng tới.

Cấp Phó giám đốc, Giám đốc cho biết 3 yếu tố hàng đầu khi họ chuyển việc lần lượt là chế độ lương thưởng phúc lợi - văn hóa công ty - phong cách người quản lý.

Trong khi đó, với ứng viên thuộc Ban điều hành cấp bậc Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, 3 yếu tố họ quan tâm nhiều nhất khi chuyển việc lần lượt là chế độ lương, thưởng, phúc lợi - cơ hội cân bằng công việc và cuộc sống - phong cách quản lý.