23:50 05/05/2018

Nhờ đóng góp từ thành viên mới, doanh thu quý 1 PAN tăng 209%

Đào Vũ

Kết thúc quý 1/2018, chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PAN đạt 151 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 143 tỷ đồng

FMC đóng góp 46,9% vào tổng doanh thu của của PAN trong quý 1/2018.
FMC đóng góp 46,9% vào tổng doanh thu của của PAN trong quý 1/2018.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã chứng khoán PAN - HOSE) cho thấy mức tăng trưởng mạnh về doanh thu.

Cụ thể, trong quý 1/2018, PAN đạt doanh thu 1.736 tỷ đồng, tăng 1.174 tỷ đồng, tương đương mức tăng 209% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, mảng nông nghiệp đóng góp 69,3% và mảng thực phẩm đóng góp 31,7%.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính quý 1 cũng đem lại gần 100 tỷ đồng cho PAN. Trong đó, lãi từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh là hơn 4 tỷ đồng; lãi tiền gửi ngân hàng 14,5 tỷ đồng; mảng khác đạt 81 tỷ đồng.

Theo giải trình của PAN, kết quả này đạt được bên cạnh sự tăng trưởng doanh thu của các công ty cốt lõi còn có đóng góp lớn từ thành viên mới của tập đoàn là Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC). Trong quý 1/2018, FMC đóng góp 814 tỷ đồng doanh thu cho PAN, chiếm 46,9% tổng doanh thu.

Được biết, từ tháng 1/2018, FMC chính thức trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN sau khi PAN Farm hoàn tất việc chào mua công khai 9.672.333 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,8% nâng tổng tỷ lệ sở hữu của PAN tại FMC thông qua 2 công ty con ABT và PAN Farm là 54,3%.

FMC thuộc top 3 công ty xuất khẩu tôm lớn nhất và là công ty nuôi trồng, chế biến tôm hiệu quả nhất Việt Nam. Hiện nay, 40% sản lượng xuất khẩu của FMC là vào thị trường Nhật Bản.

 Nhờ đóng góp từ thành viên mới, doanh thu quý 1 PAN tăng 209% - Ảnh 1.

Kết thúc quý 1/2018, với kết quả lợi nhuận từ các mảng sản xuất kinh doanh chính và từ việc hợp nhất thêm công ty con FMC, chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PAN đạt 151 tỷ đồng, tăng 84 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 127,5%; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 143 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của PAN đạt gần 7.217 tỷ đồng, tăng gần 1.235 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 3.591 tỷ đồng, tương ứng với 49,7% tổng tài sản.

Năm 2018, công ty đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu là 115% đạt 8.786 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 7,3% đạt 538 tỷ đồng.