10:51 19/04/2021

Nhờ NVB, chứng khoán Everest lãi quý 1 vượt mục tiêu cả năm 2021

ĐỖ TRANG

Nhờ hoạt động tự doanh và môi giới, chỉ sau 1 quý hoạt động Chứng khoán Everest đã đạt mục tiêu cả năm đề ra

Biến động giá cổ phiếu EVS.
Biến động giá cổ phiếu EVS.

Báo cáo tài chính quý 1/2021 của Công ty CP Chứng khoán Everest cho thấy, doanh thu hoạt động tăng 40% đạt 125,6 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (EVTPL) đạt 79 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 1/2020. 

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 17 tỷ đồng, tăng 21%; Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán 22,7 tỷ đồng; tăng 278%; trong kỳ phát sinh doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 6 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn tài chính cũng tăng mạnh so với quý 1/2020.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng, trong khi chi phí tài chính giảm mạnh, chi phí quản lý công ty giảm, nhờ đó, sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, lợi nhuận trước thuế đạt 92,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 11 tỷ đồng.

Hàng loạt cổ phiếu Everest nắm giữ mang lại giá trị chênh lệch cao như: Cổ phiếu NVB với 87 tỷ đồng; GMA với 39,1 tỷ đồng; HPG với 3,6 tỷ đồng; VHL với 4,8 tỷ đồng… Các khoản đầu tư khác của Everest như VIT với 17,2 tỷ đồng; PTB với hơn 9 tỷ đồng…

Năm 2021, Chứng khoán Everest đặt mục tiêu doanh thu 238,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 81,2 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau quý 1/2021, công ty chứng khoán này đã vượt mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Nhờ NVB, chứng khoán Everest lãi quý 1 vượt mục tiêu cả năm 2021 - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm 31/3, tổng tài sản đạt 1.142 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cuối năm 2020, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn với EVTPL 422 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với con số đầu năm; các khoản cho vay 588 tỷ đồng.