14:15 17/10/2021

Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng

Thuỷ Tiên -

Tuần này, cổ phiếu của nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại tăng mạnh. Tuy nhiên, dòng tiền không còn ở lại các mã của tuần trước mà cđã chuyển sang các tên khác như VRC, HAR, VPH, L10, MCG...

Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 1
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 2
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 3
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 4
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 5
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 6
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 7
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 8
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 9