14:15 17/10/2021

Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng

Thuỷ Tiên

Tuần này, cổ phiếu của nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại tăng mạnh. Tuy nhiên, dòng tiền không còn ở lại các mã của tuần trước mà cđã chuyển sang các tên khác như VRC, HAR, VPH, L10, MCG...

Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 1
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 2
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 3
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 4
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 5
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 6
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 7
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 8
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ lại nổi sóng - Ảnh 9