09:26 17/10/2021

HOSE đưa cổ phiếu TDH vào diện kiểm soát đặc biệt

Hà Anh

Theo HOSE nguyên nhân là do Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo...

Sơ đồ giá cổ phiếu TDH từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu TDH từ đầu năm 2021.

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 21/10/2021.

Theo đó, HOSE đã công bố quyết định về việc đưa cổ phiếu của Phát triển Nhà Thủ Đức vào diện kiểm soát đặc biệt, theo HOSE nguyên nhân là do Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo.

Thời gian áp dụng từ ngày 21/10/2021, theo đó cổ phiếu TDH sẽ bị hạn chế giao dịch về thời gian, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Đồng thời, cùng ngày 21/10, HOSE sẽ loại bỏ cổ phiếu TDH thuộc rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index.

Trước đó, HOSE đã có văn bản nhắc nhở TDH về chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, ngày 29/3/2021, HĐQT TDH đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế.

Tiếp đến, ngày 27/5/2021, HĐQT TDH cũng thông qua chủ trương bảo lãnh nghĩa vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH SX Bao Bì Thiên Ý và ngày 10/6/2021, HĐQT TDH lại họp thông qua chủ trương cho Công ty Bao Bì Thiên ý mượn tiền. Đáng chú ý là các thông tin này cũng chưa được công ty công bố.

Được biết, ngày 23/9, Công ty Cổ phần Louis Land đã mua 5.533.600 cổ phiếu TDH. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu tại TDH từ 5.813.500 cổ phiếu, chiếm 5,16% lên 11.347.100 cổ phiếu, chiếm 10,07%, nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Trước đó, ngày 30/03/2021, HOSE đã ban hành quyết định số 180/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo vì lý do liên quan đến việc truy thu thuế.

Tiếp đến ngày 21/05/2021, HOSE ban hành quyết định số 290/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo vì lý do liên quan đến Công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -363,425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -142,988 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Và ngày 30/8/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét 2021 của TDH. Theo đó, theo đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2021 của NVT là 173,725 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là 15,628 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản phải nộp và khoản phải thu đối với các quyết định Cục thuế TP.HCM.

Như vậy, TDH chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TDH và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TDH sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.