12:51 13/08/2015

Nới room vẫn phải chờ... danh mục có điều kiện

Nguyễn Hoàng

Dang mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện vẫn đợi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Các khung pháp lý cho việc mở room đã hoàn chỉnh.
Các khung pháp lý cho việc mở room đã hoàn chỉnh.
Các văn bản hướng dẫn Nghị định 60 có thể được ban hành cuối tuần này, nhưng mới chỉ giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Nếu nhà đầu tư nước ngoài đặt câu hỏi, liệu sau ngày 1/9 họ có được mua vượt room 49% với VNM, với FPT hay với nhiều công ty niêm yết khác hay không, thì câu trả lời vẫn là… đợi.

Sáng 13/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến cuối cùng đối với các văn bản hướng dẫn Nghị định 60, trong đó có vấn đề liên quan đến mở room cho nhà đầu tư nước ngoài. Sẽ không có một Thông tư riêng rẽ nào, mà là tập hợp các thông tư sửa đổi những thông tư đang có, vốn có nhiều điều khoản chưa phù hợp với Nghị định 60.

Cụ thể, đó là Thông tư thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Thông tư hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu. Ngoài ra là Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán.

Văn bản quan trọng nhất là Thông tư thay thế Thông tư 213 được kỳ vọng sẽ làm rõ các vấn đề chưa rõ ràng liên quan đến việc mở room theo Nghị định 60. Tuy nhiên nội dung chính của Thông tư này chỉ tập trung vào các vấn đề kỹ thuật như: các trường hợp phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán của công ty đại chúng có sở hữu nước ngoài, trình tự thủ tục, hồ sơ; thời hạn xử lý hồ sơ; thủ tục chấp thuận cho tổ chức nước ngoài giao dịch sở hữu từ 51% trở lên.

Nhóm đối tượng duy nhất được quy định cụ thể liên quan đến room trong Thông tư vẫn chỉ là các tổ chức kinh doanh chứng khoán, vốn đã được làm rõ từ Nghị định 60.

Các văn bản sắp được ban hành này vẫn chưa giải quyết được câu hỏi lớn nhất của thị trường là trong số hàng trăm công ty niêm yết, những công ty nào - ngoài các công ty chứng khoán - nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu vượt 49% và sở hữu tới bao nhiêu.

Điều này chỉ được giải quyết khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành một danh mục các ngành nghề có điều kiện. Danh mục này chắc chắc chưa thể ban hành trong tháng 8.

Tóm lại sau ngày 1/9, vẫn chỉ có các công ty chứng khoán niêm yết sẵn sàng được nới room (sau khi hoàn thành các thủ tục báo cáo và sửa đổi điều lệ). Các doanh nghiệp khác vẫn phải đợi cho tới khi danh mục ngành nghề có điều kiện được ban hành.

Danh mục nói trên đang được Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì soạn thảo nhưng chưa rõ thời điểm ban hành. Đây là danh mục then chốt trong việc mở room vì liên quan đến các ngành nghề có điều kiện, vốn là vướng mắc chính do nhiều công ty niêm yết đang hoạt động đa ngành.

Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công tác chuẩn bị các thông tư sửa đổi hướng dẫn thi hành Nghị định 60 đã được lấy ý kiến xong và đã trình Bộ Tài chính. Sau khi tập hợp các ý kiến phản hồi cuối cùng hôm nay, sẽ tiến hình chỉnh sửa nếu cần thiết và có thể được ký ban hành ngay trong tuần này.

Như vậy, về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các văn bản liên quan đến room đã hoàn chỉnh và sẵn sàng có hiệu lực từ 1/9. Phần còn lại liên quan đến danh mục ngành nghề có điều kiện để hoàn thành nốt khung pháp lý cho vấn đề này.