21:46 03/09/2017

“Nóng” chuyện nhân sự, Bia Hà Nội sẽ họp cổ đông bất thường

BẠCH DƯƠNG

Đại hội cổ đông bất thường dự kiến sẽ tổ chức ngày 25 - 29/9 tới

Bia Hà Nội có nhiều biến động nhân sự trong thời gian gần đây.
Bia Hà Nội có nhiều biến động nhân sự trong thời gian gần đây.
Phía đối tác ngoại Carlsberg vừa có văn bản giới thiệu nhân sự mới là Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Cụ thể, ông Soren Ravn, đại diện hiện tại của Carlsberg Breweris A/S, thành viên Hội đồng quản trị Habeco vì lý do cá nhân nên sẽ không làm việc tại Carlsberg Breweris A/S kể từ ngày 31/8/2017.

Carlsberg Breweris A/S đã bổ nhiệm một thành viên thân thuộc trong nhóm đàm phán là ông Peter Steenberg (Giám đốc - Phát triển kinh doanh, Chiến lược và đối tác) trở thành đại diện mới của Carlsberg Breweris A/S trong dự án.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo có thể tham gia tích cực vào công việc của Hội đồng quản trị Habeco, phía Carlsberg Breweris A/S đã gửi văn bản giới thiệu nhân sự mới là ông Stefano Clini, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam hiện đang công tác tại Hà Nội tham gia thành viên Hội đồng quản trị Habeco, thay thế cho ông Soren Ravn.

Hiện văn bản này đã được Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Habeco nhận và báo cáo, xin ý kiến Bộ Công Thương.

Phía Habeco đã xin tổ chức lấy ý kiến Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm ông Soren Ravn và bầu thay thế ông Stefano Clini tham gia thành viên Hội đồng quản trị Habeco. Thời gian dự kiến từ 25 đến 29/9/2017.

Tại văn bản của Carlsberg, ngoài việc đề cập vấn đề thay đổi nhân sự, phía đối tác ngoại cũng tiếp tục bày tỏ việc sẵn sàng tham gia vào các thảo luận tiếp theo với Chính phủ Việt Nam về các bước kế tiếp của quá trình thoái vốn nhà nước của Chính phủ Việt Nam tại Habeco.

Hiện, Carlsberg đang nắm giữ 17,5% cổ phần Habeco, sau khi Habeco được cổ phần hoá vào năm 2008 và thời gian vừa qua không ít lần “đại gia” ngoại này bày bỏ việc muốn mua thêm cổ phần của Habeco.

Mới đây, Hội đồng quản trị Habeco cũng đã họp và ra Nghị quyết dừng điều hành của ông Nguyễn Hồng Linh, Tổng giám đốc Habeco kể từ ngày 21/8. Ông Nguyễn Hồng Linh đã làm giấy uỷ quyền điều hành nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Habeco theo điều lệ của doanh nghiệp cho ông Ngô Quế Lâm, Phó tổng giám đốc Habeco.

Ông Linh tạm thời không điều hành Habeco để tập trung vào công tác thoái vốn Habeco theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời giải quyết các tồn tại của Bia Hà Nội - Nghệ An.