09:08 20/11/2020

Novaland hủy giao dịch quyền sử dụng đất với vợ chồng Chủ tịch

Hà Anh

Ông Bùi Thành Nhơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland và số cổ phần NVL do ông Nhơn nắm giữ là 216,8 triệu cổ phần, chiếm gần 22,02%

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL.
Sơ đồ giá cổ phiếu NVL.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) đã thông qua việc hủy bỏ giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người có liên quan.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty thông qua việc huỷ giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty và ông Bùi Thành Nhơn và bà Cao Thị Ngọc Sương.

Hiện, ông Bùi Thành Nhơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland và ông Nhơn nắm giữ là 216,8 triệu cổ phần, chiếm gần 22,02% vốn điều lệ NVL - trong khi đó, bà Cao Thị Ngọc Sương là vợ ông Nhơn cũng đang nắm giữ 54,9 triệu cổ phiếu NVL, chiếm 5,574% vốn điều lệ.

Được biết, vốn điều lệ của công ty vừa tăng lên gần 9.861 tỷ đồng do phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi với số cổ phiếu đang lưu hành là 986.095.522 cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, Tập đoàn Novaland đã hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2020 đạt 3.298 tỷ đồng và tăng 204% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 129.389 tỷ đồng, tăng 44% so với cuối năm 2019 - trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 79.380 tỷ đồng, tăng 38,8% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng 34,1% so với thời điểm cuối tháng 6/2020, chủ yếu đến từ hoạt động M&A gia tăng quỹ đất của Tập đoàn và chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaHills Mũi Né, Grand Manhattan.

Cũng tại ngày 30/9/2020, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Tập đoàn ghi nhận 44.396 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối quý 2/2020. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 28,8% tổng dư nợ vay, ghi nhận 12.774 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 20,9% so với cuối năm 2019, ghi nhận 31.622 tỷ đồng, tăng chủ yếu từ các khoản vay phục vụ cho hoạt động M&A của Tập đoàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn đã thực hiện thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay là 15.158 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có, nguồn thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và từ hoạt động chuyển nhượng dự án.