13:31 14/11/2019

NTL bị xử phạt và truy thu thuế

Hà Anh

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL) thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế thời kỳ 2017-2018

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NTL trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NTL trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế thời kỳ 2017-2018.

Cụ thể: công ty bị phạt khai sai mức 20% số thuế tăng thêm qua thanh tra với số tiền gần 364 triệu đồng.

Các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: truy thu thuế giá trị gia tăng là 82,24 triệu đồng – trong đó, năm 2017 là 5,5 triệu và năm 2018 là 76,7 triệu đồng; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 1,74 tỷ đồng; tiền chậm nộp là gần 164 triệu đồng. Tiền chậm nộp đã tính đến ngày 5/11/2019.

Theo đó, căn cứ quyết định của Cục thuế Hà Nội, chênh lệch số thuế giữa bản kê khai quyết toàn định kỳ năm 2017-2018 của công ty với số thuế sau thanh tra là hơn 2,3 tỷ đồng.

Cùng ngày, công ty cũng đã có văn bản giải trình về số thuế phải nộp như sau: Chênh lệch giữa số thuế đơn vị kê khai và biên bản quyết toán thuế định kỳ năm 2017-2018 là hơn 2,3 tỷ đồng.

Trong đó, truy thu thuế giá trị gia tăng, số tiền 82.246.475 đồng là do công ty đã hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho toàn bộ phần doanh thu chịu thuế, đơn vị không hạch toán phần phân bổ cho doanh thu không chịu thuế (đó là tiền sử dụng đất), vì bản chất doanh thu tiền sử dụng đất là khoản tiền thuế đất công ty đã nộp cho Nhà nước. Do vậy công ty đã khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp.

Còn theo yêu cầu của đoàn Thanh tra, phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào cho hoạt động dùng chung và hoạt động không chịu thuế, do đó đoàn Thanh tra đã giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 82.246.475 đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp thu thuế với số tiền 1.737.405.956 đồng là do đoàn Thanh tra đã giảm chi phí hạch toán giá vốn của dự án đối với khoản chi phí đền bù giải phóng mặt bằng vượt dự toán của công trình: siêu thị nhỏ, văn phòng dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng số tiền 366.921.292 đồng.

Đồng thời phân bổ lại suất đầu tư và xác định giá vốn của dự án chung cư lô 4,5 đường Trần Hưng Đạo chưa được quyết toán làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018, số tiền 1.370.484.664 đồng.

Chi tiết cụ thể: công ty đã phân bổ giá vốn cho dự án này năm 2018 là 519,06 tỷ đồng, trong khi Thanh tra thuế phân bổ 512,2 tỷ đồng, dẫn tới chênh lệch giá vốn quyết toán thuế năm 2018 giảm số tiền hơn 6,85 tỷ đồng và làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2018 lên hơn 1,37 tỷ đồng. Đồng thời giá vốn của năm 2019 cũng tăng lên và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 cũng giảm được tương ứng.

Trên cơ sở tính lại số thuế thu nhập doanh nghiệp của mục 1 và 2 thì tiền chậm nộp, phạt 527.830.162 đồng.

Sau khi nhận được quyết định, Công ty đã khắc phục và nộp đầy đủ số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2019, doanh thu thuần của NTL giảm 32% cùng kỳ, đạt 144,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2019 tăng gần 113% so với cùng kỳ đạt hơn 598 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 23 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và lũy kế đạt hơn 143 tỷ đồng, tăng hơn 258% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản giảm 9% so với hồi đầu năm, đạt gần 1.522 tỷ đồng; Hàng tồn kho giảm 12% từ 1.107 tỷ xuống mức gần 975 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ hơn 404 tỷ lên 449 tỷ đồng.