16:13 02/12/2021

NVL chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 31%

Hà Anh -

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 4.658 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 vào ngày 27/12 tới

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu NVL.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu NVL.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm bằng cổ phiếu.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 456.817.741 cổ phiếu, tương đương 31% số cổ phần đang lưu hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:31 (100 cổ phiếu sẽ được nhận 31 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 4.658 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 vào ngày 27/12.

Nguồn vốn phát hành sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và công ty mẹ tại quý 4/2020. Sau khi hoàn tất đợt phát hành trên, tổng vốn của NVL sẽ tăng lên hơn 19.304 tỷ đồng.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu NVL tăng 0,18% còn 114.200 đồng/cp và tăng 9,07% trong 3 tháng qua.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu NVL, đồng thời tăng giá mục tiêu thêm 8% lên 92.000 đồng/CP.

VCSC cho biết, giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2022 và định giá cao hơn cho dự án NovaWorld Phan Thiết khi chúng tôi nâng giả định giá bán bình quân lên 6% để phù hợp với mức tăng giá thực tế của thị trường.

Đồng thời, VCSC duy trì dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 là 4,1 nghìn tỷ đồng (+6% YoY) và dự báo doanh số bán hàng là 63 nghìn tỷ đồng (+44% YoY) khi kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 4,7 nghìn tỷ đồng (+13% so với năm 2021), chủ yếu nhờ vào việc bàn giao nhà đã bán tại các dự án Aqua City và NovaWorld và thu nhập tài chính dự kiến từ lãi đánh giá lại tài sản khi hợp nhất các khoản đầu tư của chúng tôi (quỹ đất/công ty con) hoặc lãi thoái vốn thu trong bối cảnh công ty đang có kế hoạch tích cực cho các hoạt động M&A hoặc/và đầu tư.

Chúng tôi cũng dự báo doanh số bán hàng năm 2022 đạt 69 nghìn tỷ đồng (+11% so với năm 2021) nhờ doanh só bán hàng mạnh mẽ tại các giai đoạn tiếp theo của các dự án Aqua City và NovaWorld trong bối cảnh dự báo doanh số bán hàng tại các dự án tại TP.HCM trung bình - phù hợp với trọng tâm của NVL vào các dự án khách sạn – nghỉ dưỡng vào năm 2022.

Theo VCSC, giá cổ phiếu của NVL hiện đã khá đắt với P/E 2021/2022 đạt 40,8/37,7 lần (so với P/E trung vị của các công ty cùng ngành trong khu vực 2021/2022 là 10,8 lần/10,5 lần, dựa theo dự báo chung của Bloomberg) và P/B 2021/2022 là 4,7 lần/4,1 lần (dựa trên dự báo của chúng tôi).

VCSC cho rằng yếu tố hỗ trợ cổ phiếu NVL là diễn biến doanh số bán hàng tốt hơn dự kiến của các dự án chính và NVL mở bán sớm hơn dự kiến của các dự án nhà ở TP. HCM.