15:04 29/12/2020

OCH: Ước lãi hợp nhất năm 2020 đạt 279 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

Hội đồng quản trị của OCH dự kiến kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2021 sụt giảm đến 65% so với kết quả thực hiện năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH) vừa thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận kế hoạch sẽ sụt giảm mạnh so với thực hiện năm 2020.

Cụ thể, năm 2021 OCH dự kiến tổng doanh thu hơn 1.024 tỷ đồng, giảm 13%; lợi nhuận trước thuế gần 140 tỷ đồng, giảm 52%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 98 tỷ đồng, giảm 65% so với ước thực hiện năm 2020.

Đối với công ty mẹ, kế hoạch kinh doanh năm 2021 giảm sâu với doanh thu 165 tỷ đồng, giảm 19%; và lợi nhuận trước thuế hơn 2,5 tỷ đồng, giảm 95% so với ước thực hiện năm 2020.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, OCH ước tính riêng cho công ty mẹ  đạt 203 tỷ đồng doanh thu và 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hợp nhất, doanh thu đạt 1.175 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 279 tỷ đồng.

OCH: Ước lãi hợp nhất năm 2020 đạt 279 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: OCH

Năm 2020, OCH đặt kế hoạch tổng doanh thu 998 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế 192,6 tỷ đồng, tăng 5 lần so với năm 2019. Như vậy, với kết quả ước thực hiện nói trên, năm 2020 OCH dự  kiến sẽ vượt 18% chỉ tiêu doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Hồi tháng 8/2020, OCH đã có sự thay đổi lớn ở lãnh đạo cấp cao khi ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng giám đốc OGC thay thế ông Nguyễn Giang Nam giữ chức Tổng Giám đốc OCH. Theo công bố, ông Nguyễn Quang Thành sẽ chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh sản xuất thực phẩm với thương hiệu di sản là bánh Givral 70 năm lịch sử và kem Tràng Tiền danh tiếng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục phát triển kinh doanh chuỗi khách sạn mang thương hiệu 5 sao Sunrise và 4 sao StarCity cùng lĩnh vực đầu tư tài chính khác.