11:13 19/12/2015

Phê chuẩn nhân sự lãnh đạo 5 tỉnh

Bảo Quyên

Nhân sự lãnh đạo 5 tỉnh là Hà Giang, Bạc Liêu, Lào Cai, Hải Dương và Bắc Ninh được Thủ tướng phê chuẩn

Hầu hết các nhân sự địa phương được Thủ tướng phê chuẩn lần này là Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Hầu hết các nhân sự địa phương được Thủ tướng phê chuẩn lần này là Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh là Hà Giang, Bạc Liêu, Lào Cai, Hải Dương và Bắc Ninh.

Cụ thể, đối với tỉnh Hà Giang, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Đồng thời, Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đàm Văn Bông, để nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng đã ký các quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung: chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Dương Thành Trung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với 2 ông: Phan Như Nguyện, Giám đốc Sở Tài chính và Vương Phương Nam, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng ký các quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm: chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Minh Khái để nhận nhiệm vụ mới; chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Lê Thị Ái Nam để nhận nhiệm vụ mới và ông Lê Thanh Dũng do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2016.

Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Cao Xuân Thu Vân, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với tỉnh Lào Cai, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung: chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Xuân Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Đức Ảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Doãn Văn Hưởng, để nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nông Văn Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tỉnh Hải Dương, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung: Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Dương Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với 2 ông: Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương và Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Mạnh Hiển để nhận nhiệm vụ mới và miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Quế để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đình Xuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Lương Thành để nghỉ hưu theo chế độ và chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Nguyễn Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận nhiệm vụ mới và bà Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nhận nhiệm vụ mới.