06:20 16/02/2022

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10, lớp 7 mới áp dụng từ năm học 2022-2023

Thanh Xuân -

Danh mục do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố gồm: 44 sách giáo khoa lớp 10 của 14 môn học và hoạt động giáo dục; 40 sách giáo khoa lớp 7 của 12 môn học và hoạt động giáo dục…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10 và lớp 7 mới sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, áp dụng từ năm học 2022-2023.

Cụ thể, danh mục sách giáo khoa lớp 10 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố là 44 sách giáo khoa lớp 10 của 14 môn học và hoạt động giáo dục.

Bao gồm 2 đầu sách ngữ văn, trong đó có đầu sách thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều. Mỗi đầu sách gồm sách ngữ văn 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Ngữ văn 10; 2 đầu sách toán thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều. Mỗi đầu sách gồm sách toán 10 tập 1, tập 2 và Chuyên đề học tập Toán 10; 9 đầu sách tiếng Anh của các nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Huế, Đại học sư phạm TP.HCM, Đại học sư phạm, Giáo dục Việt Nam;

Ngoài ra còn có 8 đầu sách giáo dục thể chất; các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, âm nhạc thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều. Mỗi bộ gồm 2 cuốn sách giáo khoa và chuyên đề học tập; môn tin học thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều; môn mỹ thuật thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống; môn công nghệ thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 40 sách giáo khoa của 12 môn học và hoạt động giáo dục.

Bao gồm: 3 đầu sách ngữ văn và 3 đầu sách toán thuộc bộ Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo; 

Và 9 sách tiếng Anh của các nhà xuất bản: Đại học sư phạm TP. HCM, Giáo dục Việt Nam, Đại học sư phạm; 2 sách khoa học tự nhiên thuộc bộ sách Cánh Diều và Kết nối tri thức với cuộc sống; 2 sách lịch sử và địa lý thuộc bộ sách Cánh Diều và Kết nối tri thức với cuộc sống; 3 sách giáo dục công dân; 3 sách Âm nhạc; 3 sách công nghệ; 3 sách giáo dục thể chất; 3 sách hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; 4 sách mỹ thuật thuộc bộ sách Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống; 2 sách tin học thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh Diều.

Thực tế vừa qua cũng xuất hiện nhiều ý kiến phản ánh về chất lượng sách giáo khoa còn có một số điểm chưa phù hợp vì vậy, để tăng cường chất lượng trong thời gian sắp tới, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã sửa đổi Thông tư 33 quy định về biên soạn, thẩm định và xuất bản sách giáo khoa, hiện đang lấy ý kiến. Ngoài ra, Bộ Giáo dục & Đào tạo xác định sẽ vừa là đơn vị chủ trương biên soạn sách giáo khoa và cũng đồng thời giám sát, đồng hành cùng nhóm tác giả ngay từ đầu, không đợi nhóm tác giả, nhà xuất bản mang bản mẫu đến bộ thẩm định, không chỉ phó thác cho các nhà xuất bản, nhóm tác giả.

Đặc biệt tới đây tiếp tục nâng cao yêu cầu, tiêu chuẩn của thầy cô, nhà khoa học tham gia soạn sách. Các tổ chức, cá nhân làm sách giáo khoa cần phải đăng ký trước. Tiêu chuẩn thành viên trong hội đồng cũng được điều chỉnh. Người tham gia biên soạn sẽ không tham gia hội đồng. Toàn bộ hội đồng thẩm định có thể được ghi tên vào sách giáo khoa, cùng chịu trách nhiệm để tăng thêm áp lực…