06:00 08/03/2013

Phó thủ tướng yêu cầu cơ cấu lại thị trường bất động sản

Ngô Trang

Các cơ quan chức năng sớm cơ cấu lại thị trường bất động sản theo hướng tập trung vào nhà ở giá thấp

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ ngành 
liên quan và các địa phương có nhiều dự án đầu tư, kinh doanh bất động 
sản tổ chức rà soát, cơ cấu lại thị trường bất động sản.
Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương có nhiều dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản tổ chức rà soát, cơ cấu lại thị trường bất động sản.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm cơ cấu lại thị trường bất động sản theo hướng tập trung vào nhà ở giá thấp.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương có nhiều dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản tổ chức rà soát, cơ cấu lại thị trường bất động sản chuyển sang phân khúc thấp, giảm hàng tồn kho. Cùng với đó là hướng dẫn các địa phương chuyển đổi dự án phát triển nhà ở thương mại thành dự án nhà ở xã hội.

Để giải quyết vấn đề vốn, Phó thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng được mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp, các dự án xây dựng nhà ở xã hội và dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm hướng dẫn các ngân hàng thương mại dành một lượng vốn hợp lý để cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thể vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại phù hợp; đồng thời cho các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội vay với lãi suất hợp lý và kỳ hạn phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch; nghiên cứu và triển khai thí điểm mô hình dự án nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu một bộ phận lớn người thu nhập thấp chưa có điều kiện mua nhà ở.

Các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc dành quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội; trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo Thủ tướng quyết định.

Để tăng cường minh bạch thông tin về thị trường bất động sản, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương phải thực hiện đăng tải thông tin về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản trên website của Bộ Xây dựng và website của các địa phương, hướng dẫn các sàn giao dịch bất động sản hoạt động theo đúng quy định pháp luật.