11:22 23/04/2022

Quảng Nam chưa thông qua việc thu hồi đất tại dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday

Ban Mai -

Dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday nằm trong 52 danh mục đề nghị bổ sung cần thu hồi đất của UBND tỉnh Quảng Nam năm 2022, nhưng chỉ có 51 danh mục được thông qua…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ban Kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị cần rà soát chặt chẽ tính chất hoạt động, mục đích sử dụng đất của các dự án khu dân cư thương mại trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, trong 52 danh mục đề nghị bổ sung cần thu hồi đất của UBND tỉnh Quảng Nam năm 2022, chỉ có 51 danh mục được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, diễn ra sáng 21/4/2022.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday (phường Cẩm An, TP. Hội An) chưa được thông qua, ông Nguyễn Đức, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị rà soát, làm rõ nội dung, tính chất, mục đích sử dụng đất của dự án này.

“Trên cơ sở rà soát, nếu dự án đảm bảo điều kiện Nhà nước thu hồi đất thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung danh mục thu hồi đất tại kỳ họp gần nhất”, ông Nguyễn Đức nói.

Theo ông Nguyễn Đức, mặc dù, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo giải trình, tuy nhiên, chưa làm rõ thông tin theo quy định tại Khoản 60, Điều 2 Nghị định 01 (năm 2017) của Chính phủ.

Mặt khác, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho thấy công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án kéo dài nhiều năm, dẫn đến chậm tiến độ theo cam kết. Tính đến tháng 12/2021, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, TP. Hội An chỉ mới bàn giao mặt bằng sạch quá nhỏ, không đến 10% dự án, với 2.901m2 trên tổng diện tích hơn 3,47ha.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã có giải trình về dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday. Theo đó, dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương (Đầu tư Hội An) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư số 4088 (ngày 16/11/2016).

Dự án được giao đất, cho thuê đất năm 2007 hơn 6,83ha và điều chỉnh diện tích đất thuê vào năm 2014 còn 3,9ha. Đầu năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉ còn diện tích hơn 3,47ha cho công ty Đầu tư Hội An. Tháng 8/2018, Thanh tra tỉnh Quảng Nam có kết luận số 17 đối với những dự án được giao đất nhưng chậm tiến độ, theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thu hồi giấy chứng nhận trên.

Về biện pháp xử lý, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cho điều chỉnh tiến độ dự án tối đa 24 tháng theo Luật Đầu tư năm 2020, để chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Vì dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday thuộc trường hợp quy định tại Khoản 60, Điều 2 Nghị định 01 (năm 2017) của Chính phủ (dự án đã lựa chọn chủ đầu tư trước ngày 01/7/2014…).

Cũng tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, theo Ban Kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, có 34/52 danh mục UBND tỉnh đề nghị bổ sung sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, có 6/7 danh mục đã được UBND tỉnh rà soát, báo cáo giải trình làm rõ theo đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong 52 danh mục bổ sung cần thu hồi đất, với tổng diện tích hơn 279ha, nằm trên các địa bàn: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức và 10 danh mục đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nằm trên địa bàn các huyện Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh.

Đối với có 4 danh mục dự án UBND tỉnh đề xuất giữ nguyên tên gọi, gồm: Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An; Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài Điện Dương; Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò; Hai lối vào của khu du lịch tại phường Điện Dương của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải.

Liên quan đến 4 dự án trên, ông Nguyễn Đức đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chặt chẽ tính chất hoạt động, mục đích sử dụng đất của từng dự án, đảm bảo thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 trước khi thực hiện các thủ tục thu hồi đất và chịu trách nhiệm toàn diện về thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông qua 231 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 với tổng diện tích sử dụng đất nông nghiệp hơn 353ha; thông qua 1.264 danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 với tổng diện tích hơn 7.768ha.