10:06 14/04/2022

Gần 15.000 sổ đỏ tại Quảng Nam gồm cả đất vườn sẽ được xử lý thế nào?

Mộc Minh -

Những sổ đỏ được cấp theo Luật Đất đai 1993 tại Quảng Nam đã ghi gộp cả đất vườn thành đất thổ cư, nay theo Luật Đất đai 2003 phải xác định lại đất ở và đất vườn, do đó, đã xảy ra nhiều tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn tỉnh...

Nhiều sổ đỏ tại Quảng Nam đã được cấp có diện tích đất thổ cư lên đến 5.000 – 7.000m2.
Nhiều sổ đỏ tại Quảng Nam đã được cấp có diện tích đất thổ cư lên đến 5.000 – 7.000m2.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Báo cáo số 67 về Tình hình, kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tổng số bản án, quyết định về vụ án hành chính phải thi hành trong kỳ báo cáo là 25 vụ. Trong đó, đã thi hành xong 08 vụ và chưa thi hành xong 17 vụ.

Hầu hết các bản án hành chính chưa thi hành xong đều thuộc lĩnh vưc quản lý nhà nước về đất đai,đây là lĩnh vực hết sức phức tạp, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện thường có lịch sử kéo dài nhiều năm…

UBND tỉnh Quảng Nam đã cho biết hàng loạt nguyên nhân dẫn đến việc chậm thi hành án hành chính trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là việc xử lý các vụ án hành chính liên quan đến vấn đề “đất thổ cư có phải là đất ở”.

Tại thời điểm thi hành Luật Đất đai năm 1993, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp có ghi loại “đất thổ cư”.

Nguyên nhân là do khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1993 và Nghị định số 64 (ngày 15/10/1993) của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, tại tỉnh Quảng Nam có nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi gộp đất ở và đất vườn thành đất “thổ cư” mà không tách riêng diện tích đất ở.

Do đó, diện tích đất thổ cư được cấp trên địa bàn tỉnh nhiều trường hợp có diện tích rất lớn, thậm chí lên đến 5.000 – 7.000m2 đất thổ cư.

Khi thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003, việc xác định diện tích đất ở thấp hơn diện tích đất thổ cư đã dẫn đến phát sinh nhiều khiếu nại, khiếu kiện.

Khi giải quyết khiếu kiện, quan điểm áp dụng pháp luật để giải quyết của cơ quan tư pháp và cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cũng có sự khác nhau, khiến cho nhiều vụ án phức tạp, kéo dài, không thể thi hành dứt điểm.

Theo rà soát sơ bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có khoảng 148.398 trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên.

Do đó, nếu thực hiện việc công nhận đất thổ cư là đất ở theo phán quyết của Bản án số 213/HCPT (ngày 06/11/2019) của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với vụ ông Nguyễn Xuân Bồi, thành phố Tam Kỳ; hay bản án số 01/2019/HC-ST (ngày 18/01/2019) của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với vụ ông Đặng Liệu, thị xã Điện Bàn; Bản án số 58/2020/HC-ST (ngày 01/12/2020) của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với vụ ông Nguyễn Lần, huyện Thăng Bình… sẽ làm phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực, gây mất ổn định công tác quản lý nhà nước về đất đai và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Do đó, thực hiện Văn bản số 18 (ngày 10/12/2021) của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát tổng thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đất thổ cư trên toàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định.

Nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm minh, thống nhất, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm, kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao kịp thời có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung có liên quan về lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Nam thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời vẫn đảm bảo ổn định công tác quản lý nhà nước về đất đai và tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Một số bản án về hành chính chưa được thi hành xong

Nghĩa vụ phải thi hành án tại Bản án số 213/HCPT (ngày 06/11/2019) của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với vụ ông Nguyễn Xuân Bồi, thành phố Tam Kỳ: Hủy Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 308327, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp cho hộ ông Nguyễn Xuân Bồi vào ngày 30/12/2016, về phần xác định diện tích đất ở và đất trồng cây lâu năm; buộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xác định lại diện tích đất ở và đất trồng cây lâu năm trong Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Xuân Bồi tại thửa đất số 309, tờ bản đồ số 11, tại Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ phải thi hành án tại Bản án số 01/2019/HC-ST (ngày 18/01/2019) của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với vụ ông Đặng Liệu, thị xã Điện Bàn: Hủy Quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Liệu và buộc Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giải quyết khiếu nại lại cho ông Đặng Liệu theo đúng quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ phải thi hành án tại Bản án số 58/2020/HC-ST (ngày 01/12/2020) của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với vụ ông Nguyễn Lần, huyện Thăng Bình: Hủy phiếu thông tin hồ sơ số 62/PTT-CNVPĐK ngày 28/8/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình. Hủy phiếu thông tin hồ sơ số 44/PTT-CNVPĐK ngày 01/7/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình. Buộc UBND huyện Thăng Bình xác định lại loại đất, để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình (Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam) hoàn thành hồ sơ chỉnh lý sang tên từ bà Trần Thị Thia sang ông Nguyễn Lần và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 57, tờ bản đồ số 24, diện tích 504m2 tại thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam là đất ở cho ông Nguyễn Lần theo quy định của pháp luật.