14:02 25/05/2022

Quảng Trị thành lập khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá 214,77 ha

Thanh Xuân -

Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, do Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 50 năm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 về việc thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.

Theo đó, khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá có diện tích 214,77 ha (trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá của Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị) nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, do Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp là 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (từ 19/3/2021 đến ngày 19/3/2071).

Trước đó, ngày 19/3/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định 396/QĐ-TTg về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá. Quyết định nêu rõ, dự án phải thực hiện trong thời gian không quá 36 tháng kể từ ngày giao đất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị đảm bảo tính chính xác của thông tin số liệu, báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế yêu cầu nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định; Giám sát việc triển khai dự án, trong đó, có việc góp vốn và huy động các nguồn vốn của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, trong khoảng thời gian này, Chủ tịch UBND tỉnh còn ký Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 thành lập Khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng.

Khu công Nghiệp Quảng Trị được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 23/3/2021. Dự án thực hiện tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có quy mô 481,2 ha. Trong đó, phần đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp là 478,28 ha. Tổng vốn đầu tư dự án 2.074,033 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

3 nhà đầu tư tham gia xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quảng Trị là: Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hoà, Sumitomo Corporation. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, đây là dự án công trình có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị.