17:55 22/04/2021

Quý 1/2021, doanh thu vàng miếng và nhẫn trơn của PNJ tăng 65%

Hà Anh

Hết quý 1/2021, PNJ ghi nhận doanh thu tăng 43,6% so với cùng kỳ đạt gần 7.234 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 25,6% đạt 512,6 tỷ đồng

Doanh thu quý 1/2021 của PNJ tăng 43,3% so với cùng kỳ là tăng đều ở các kênh sỉ và lẻ.
Doanh thu quý 1/2021 của PNJ tăng 43,3% so với cùng kỳ là tăng đều ở các kênh sỉ và lẻ.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020.

Cụ thể: hết quý 1/2021, PNJ ghi nhận doanh thu tăng 43,6% so với cùng kỳ đạt gần 7.234 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 25,6% đạt 512,6 tỷ đồng.

Còn trên BCTC riêng, doanh thu thuần quý 1/2021 đạt 8.187 tỷ đồng, tăng 62,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 540 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ.

PNJ cho biết, doanh thu quý 1/2021 đạt 7.234 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ là tăng đều ở các kênh sỉ và lẻ - trong đó, doanh thu vàng miếng và nhẫn trơn đạt 2.050 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí vận hành thực hiện 656 tỷ, chỉ tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, PNJ cho biết cấu trúc vốn tối ưu, mang lại hiệu quả, dư nợ ngắn hạn giảm 54%, tướng ứng 1.300 tỷ đồng và chi phí lãi vay giảm 45%.

Năm 2021, PNJ đặt kế hoạch doanh thu đạt 21.005,54 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2020 và lợi nhuận sau thuế tăng 15% lên gần 1.230 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 41,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Đồng thời, ĐHĐCĐ công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 15% với giá 20.000 đồng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 36 tháng, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 6,6% lượng cổ phiếu lưu hành, nhằm mở rộng nhà máy sản xuất tại Công ty MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán kẻ; Cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất, mẫu mã sản phẩm và tối ưu hoá giá thành. Đồng thời, mở rộng thị trường trang sức. Thời gian dự kiến trong năm 2021, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.