17:47 23/04/2021

Quý 1, FPT Telecom báo lãi sau thuế 461 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom (mã FOX-UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với lợi nhuận sau thuế tăng 29% so với cùng kỳ

Năm nay, FPT Telecom dự kiến đầu tư 711 tỷ đồng cho 6 dự án.
Năm nay, FPT Telecom dự kiến đầu tư 711 tỷ đồng cho 6 dự án.

Hết quý 1/2021, doanh thu thuần của FOX đạt 2.925 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ (2.668 tỷ đồng); lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch tăng gần 11% so với cùng kỳ đạt 1.435 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng từ gần 97 tỷ lên 107,7 tỷ đồng, chi phí tài chính thì giảm được 20 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 57,6 tỷ đồng, trong khi đó chi phí bán hàng hơn tăng mạnh từ 346 tỷ lên 509 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 105 tỷ đồng, xuống còn hơn 400 tỷ đồng.

Kết quả, FPT Telecom báo lãi trước thuế đạt gần 576 tỷ đồng, hoàn thành trên 24% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 461 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ - trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 443 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 1/2021 công ty tiếp tục tăng cường chất lượng đường truyền và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đồng thời công ty cũng cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, do vậy doanh thu và lợi nhuận đầu tăng trưởng so với cùng kỳ.

Năm 2021, FOX dự kiến doanh thu đạt 12.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.380 tỷ đồng; cổ tức năm 2021 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.

Năm nay, công ty dự kiến đầu tư 711 tỷ đồng cho 6 dự án gồm: 460 tỷ đồng cho Dự án cáp liền quốc tế VN-SGN (tổng dự án 1.675 tỷ đồng); 16 tỷ đồng cho Dự án toà nhà văn phòng tại Tp. HCM (tổng dự án 355 tỷ); 31 tỷđồng cho dự án tuyến trục cao thế (tổng dự án 110 tỷ); 90 tỷ đồng cho dự án DR site (tổng dự án 186 tỷ); 40 tỷ đồng cho Dự án chuyển văn phòng FPT Hà Nội và 75 tỷ đồng cho dự án nâng cấp hệ thống truyền hình.

Đồng thời chuyển 725 tỷ đồng dự án đầu tư năm 2020 gồm: 98 tỷ đồng cho Dự án Trung tâm dữ liệu tại quận 9, Tp.HCM; 50 tỷ cho Dự án Trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng; 138 tỷ nâng cấp dự án Trung tâm dữ liệu tại Hà Nội; 145 tỷ đồng nâng cấp dự án Trung tâm dữ liệu tại Tân Thuận 1; 72 tỷ đồng cho dự án tuyến trục Bắc Nam; 97 tỷ đồng cho dự án mua đài trạm và 135 tỷ đồng cho Dự án ngầm hoá.