14:32 16/10/2012

Quý 3, Chứng khoán ACB báo lỗ gần 56 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3, ACBS lỗ sau thuế 55,9 tỷ đồng, từ mức lỗ 30,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái

ACBS đứng thứ 3 về thị phần môi giới trên HOSE trong quý 3/2012.
ACBS đứng thứ 3 về thị phần môi giới trên HOSE trong quý 3/2012.
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố báo cáo tài chính quý 3/2012.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu của ACBS đạt 116,3 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với cùng kỳ (76 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu môi giới đạt 17,6 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng; doanh thu hoạt động đầu tư, góp vốn đạt 75,3 tỷ đồng tăng 37,4% so với cùng kỳ; doanh thu khác đạt 22 tỷ đồng, tăng 128,3% so với cùng kỳ (7,01 tỷ đồng).

Chi phí hoạt động kinh doanh của ACBS là 179,61 tỷ đồng, tăng 86,3% so với cùng (96,4 tỷ đồng). Quý 3, ACBS lỗ sau thuế 55,9 tỷ đồng, từ mức lỗ 30,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế doanh thu 9 tháng năm 2012 của ACBS đạt hơn 410 tỷ đồng. Chi phí hoạt động kinh doanh là 219,99 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 164,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 142,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền của ACB đạt 236,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 1.099 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 142,4 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/9, ACBS hiện đang nắm giữ 57,8 triệu cổ phiếu EIB của Ngân hàng Eximbank, 37,78 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Techcombank, 7,8 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan, 2 triệu cổ phiếu của Công ty Hàng không Tăng tốc; 2 triệu cổ phiếu của ACBGF; 3,2 triệu cổ phiếu của Công ty Sài gòn Postel...