14:50 13/06/2019

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã âm hơn 620 tỷ đồng

Duyên Duyên

Tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 1/2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 1.659 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng quỹ bình ổn trong quý 1/2019 là 5.787 tỷ đồng.
Tổng số sử dụng quỹ bình ổn trong quý 1/2019 là 5.787 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2019, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã âm hơn 620,6 tỷ đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa có thông báo về tình hình trích lập, sử dụng, số dư quỹ bình ổn giá trong quý 1/2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ bình ổn giá trong quý 1/2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 1.659 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng quỹ bình ổn trong quý 1/2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 5.787 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá dương trong quý 1/2019 là 3,406 tỷ đồng.

Như vậy, số dư quỹ bình ổn gía tính đến hết quý 1/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) âm 620,643 tỷ đồng.

Trước đó, trong đợt điều chỉnh giá xăng dầu gần đây nhất (1/6), giá xăng RON95-III đã giảm 380 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; dầu hỏa giảm 197 đồng/lít; dầu mazut giảm 182 đồng/kg.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5RON92 là 398 đồng/lít (kỳ trước chi 457 đồng/lít) còn các loại xăng dầu khác về 0 đồng.

Hiện, giá xăng E5RON92 đang ở mức 20.219 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 21.219 đồng/lít; dầu diesel có giá 17.394 đồng/lít; dầu hỏa có giá 16.225 đồng/lít và dầu mazut có giá 15.354 đồng/kg.