09:06 31/01/2008

Quy định giá chuẩn cho thuê nhà Nhà nước

Thanh Vân

Thủ tướng vừa ký ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

Đối với nhà ở thông thường, giá thuê nhà cấp I, II, III và IV ở các mức 6.800 đồng, 6.300 đồng, 6.100 đồng và 4.100 đồng/m2/tháng - Ảnh: Việt Tuấn.
Đối với nhà ở thông thường, giá thuê nhà cấp I, II, III và IV ở các mức 6.800 đồng, 6.300 đồng, 6.100 đồng và 4.100 đồng/m2/tháng - Ảnh: Việt Tuấn.
Thủ tướng vừa ký ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Cụ thể giá chuẩn cho thuê đối với biệt thự cấp I, II, III và IV thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại ở các mức 11.300 đồng, 13.500 đồng, 15.800 đồng và 24.800 đồng/m2/tháng.

Đối với nhà ở thông thường, giá thuê nhà cấp I, II, III và IV ở các mức 6.800 đồng, 6.300 đồng, 6.100 đồng và 4.100 đồng/m2/tháng.

Riêng những đối tượng hiện đang hưởng chế độ chính sách như người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng ngày…sẽ được miễn tiền thuê nhà ở.

Đối với những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% sẽ được giảm 90% tiền thuê nhà.

Về chính sách miễn giảm tiền thuê nhà Nhà nước cho các đối tượng chính sách, quyết định này cũng quy định rõ người được miễn, giảm phải là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở.

Trường hợp một người thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ miễn, giảm tiền thuê nhà ở thì được áp dụng mức cao nhất và nếu một hộ gia đình có từ 2 người thuộc diện được giảm trở lên sẽ được miễn hoàn toàn.