06:00 22/06/2021

Quy hoạch hai bờ hạ lưu sông Thu Bồn và phân khu xây dựng ven sông Trường Giang

Đỗ Phong -

Quy hoạch hai bờ hạ lưu sông Thu Bồn sẽ gắn với phát triển dịch vụ du lịch; trong khi đó, quy hoạch phân khu xây dựng vùng giữa sông Trường Giang (địa phận Tam Kỳ) hướng tới phát triển đô thị xanh…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo đề cương nhiệm vụ quy hoạch hai bờ hạ lưu sông Thu Bồn và phân khu xây dựng ven sông Trường Giang đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Theo đó, vùng hạ lưu sông Thu Bồn được quy hoạch từ cầu Cửa Đại đến cầu Giao Thủy thuộc địa phận huyện Duy Xuyên, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. Theo đề xuất, quy mô diện tích lập quy hoạch 9.516ha, trong đó diện tích đất hai bên bờ sông và cồn bãi là 6.945 ha, diện tích mặt nước là 2.571 ha.

Ý tưởng quy hoạch hai bờ hạ lưu sông Thu Bồn gắn với phát triển dịch vụ du lịch; xác định vùng kiến trúc cảnh quan, không gian cho các khu trung tâm, vùng giáp ranh, các tuyến đường chính, trục không gian chính, quảng trường, trung tâm giới thiệu, biểu diễn sản phẩm, làng nghề, không gian cây xanh, mặt nước và các điểm nhấn; xác định khu vực cấm xây dựng và được phép xây dựng.

Trong khi đó, quy hoạch phân khu xây dựng ven sông Trường Giang gồm 3 tiểu vùng. Vùng phía bắc (các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình) được xác định là khu vực phát triển nông nghiệp- du lịch; Vùng giữa sông Trường Giang (địa phận Tam Kỳ) hướng tới phát triển đô thị xanh và an toàn về nước, làm nhiệm vụ chống ngập lụt cho đô thị Tam Kỳ; Vùng phía nam sông Trường Giang (địa phận Núi Thành) sẽ dành cho phát triển công nghiệp.

Đánh giá cao đề xuất quy hoạch chung cảnh quan hai bên bờ sông Thu Bồn và quy hoạch phân khu xây dựng ven sông Trường Giang của đơn vị tư vấn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ, từ đầu nguồn xuống biển; quy mô diện tích đề xuất phù hợp với định hướng, mục tiêu đề ra. Quy hoạch cảnh quan vùng hạ lưu nhưng định hướng lớn hơn là xây dựng thương hiệu cho Quảng Nam.

Về sông Trường Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, quy hoạch ven sông cần rà soát, khớp nối với các quy hoạch phân khu, đảm bảo tính chỉnh thể của toàn dòng sông. Điểm nhấn của sông này là các công trình hạ tầng, cầu bắc qua sông phải đảm bảo tính nghệ thuật, kiến trúc cảnh quan phục vụ giao thông và du lịch.