08:58 21/02/2021

Quỹ ngoại Dragon Capital tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại CII

Hà Anh

Quỹ Norges Bank thuộc nhóm Dragon Capital vừa bán ra 1.168.100 cổ phiếu CII và giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,17% về 8,68% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện trong ngày 18/2

Sơ đồ giá cổ phiếu CII từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu CII từ đầu năm đến nay.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của CII.

Theo đó, quỹ Norges Bank thuộc nhóm Dragon Capital vừa bán ra 1.168.100 cổ phiếu CII và giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,17% về 8,68% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện trong ngày 18/2.

Trước đó, quỹ liên quan tới Norges Bank là quỹ Amersham Industries Limited cũng bán ra 870.000 cổ phiếu CII, giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

Được biết, công ty dự kiến phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền trong quý 1/2021 nhằm huy động vốn cho 3 dự án hạ tầng và bất động sản. Đây đều là các dự án lớn và là nguồn thu quan trọng của công ty trong thời gian tới với lãi suất dự kiến 11%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần, kỳ hạn 5 năm. 

Cụ thể, công ty sẽ dành tối đa 600 tỷ đồng cho hợp tác đầu tư dự án Xây dựng – Chuyển giao dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và 4) và hoàn thiện đường trục Bắc Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

- Dành tối đa 500 tỷ đồng hợp tác đầu tư dự án Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao dự án Đầu tư Xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT với Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

- Dành tối đa 500 tỷ đồng cho hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi với Công ty cổ phần Năm Bảy Bảy.

Điều kiện thực hiện đợt phát hành trái phiếu 1.600 tỷ đồng là trái phiếu kèm chứng quyền chỉ được phát hành ra công chúng khi số tiền thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị quyết số 1240/NQ – HĐQT ngày 8/6/2020 thấp hơn 800 tỷ đồng. 

Theo CII, số lượng cổ phần phát hành theo chứng quyền tối đa là 62 triệu cổ phiếu CII, tướng ứng tối đa 38,75 cổ phần CII. Mỗi trái phiếu sẽ được nhận một chứng quyền, một chứng quyền được mua 38,75 cổ phần CII với giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền theo công thức định sẵn.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, tổng doanh của Tập đoàn CII đạt khoảng 6.785 tỷ đồng, tăng khoảng 94% so với 2019 và khoảng 17% so với kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (trước khi phân bổ lợi thế thương mại) đạt 532 tỷ đồng, tăng 22% so với 2019 và đạt 66% kế hoạch đề ra.

Cũng theo CII, hiện tại, ngoài các khoản vay theo dự án và được trả nợ từ nguồn thu  của chính dự án, tổng dư nợ trái phiếu và vay nợ từ ngân hàng của công ty CII mẹ khoảng 9.400 tỷ đồng.

Về nguồn trả nợ, chưa tính đến dòng tiền thu từ các dự án BOT, riêng dòng thu ròng (bao gồm thu hồi vốn và lợi nhuận đầu tư) từ một số dự án bất động sản, trên cơ sở ước tính thận trọng, sẽ đạt khoảng 10.400 tỷ đồng từ nay đến cuối năm 2023.

Như vậy, CII hoàn toàn có thể đảm bảo thanh toán đúng và đầy đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm tới. Đồng thời, CII vẫn sẽ có nguồn tiền thặng dư để trả cổ tức cho các cổ đông trong thời gian tới.