21:15 17/11/2020

Quỹ ngoại liên tục "trao tay" cổ phiếu FPT

Hà Anh

VSD cho biết đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 1 triệu cổ phiếu FPT từ Vietnam Growth Stock Income Mother Fund sang cho Ntasian Discovery Master Fund

Sơ đồ giá cổ phiếu FPT.
Sơ đồ giá cổ phiếu FPT.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE).

Theo đó, VSD cho biết đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 1 triệu cổ phiếu FPT từ Vietnam Growth Stock Income Mother Fund sang cho Ntasian Discovery Master Fund. Ngày thực hiện chuyển quyền là ngày 16/11.

Theo dữ liệu trên HOSE, tạm tính tại mức thị giá cổ phiếu FPT chốt ngày hiệu lực chuyển quyền 16/11 là 53.300 đồng/cổ phiếu, giá trị thị trường của lô cổ phiếu này vào khoảng 53,3 tỷ đồng.

Cổ phiếu FPT liên tục được các nhà đầu tư nước ngoài sang tay trong thời gian vừa qua. Cụ thể: ngày 28/10: Macquarie Bank Limited chuyển nhượng 663.500 cổ phiếu FPT cho NTAsian Discovery Master Fund; ngày 12/10: Vietnam Holding Limited chuyển nhượng 552.920 cổ phiếu FPT cho Macquarie Bank Limited; Ngày 12/10: Vietnam Holding Limited chuyển nhượng 630.000 cổ phiếu FPT cho Utilico Emerging Markets Trust PLC và ngày 8/10: Templeton Global Investment Trust – Templeton Emerging Markets Small Cap Fund và Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund chuyển nhượng tổng cộng 1.150.400 cổ phiếu FPT cho Keyrock Capital Master Fund, Ltd.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, FPT cho biết bất chấp làn sóng bệnh dịch lần thứ 2, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ với doanh thu đạt 21.164 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.814 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8% và 9% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.170 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.555 tỷ đồng - lần lượt tăng trưởng 8% và 7%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.264 đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.