16:40 07/03/2019

Quỹ Vietnam Equity Holding không còn là cổ đông lớn của NBB

Hà Anh

Vietnam Equity Holding hiện nắm giữ hơn 4,16 triệu cổ phiếu, chiếm 4,15% và không còn là cổ đông lớn của Năm Bảy Bảy, từ ngày 1/3/2019

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NBB trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NBB trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Vietnam Equity Holding báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE).

Theo đó, Vietnam Quity đã bán 2.301.330 cổ phiếu. Qua đó, giảm lượng sở hữu từ hơn 6,47 triệu cổ phiếu, chiếm 6,45% xuống còn hơn 4,16 triệu cổ phiếu, chiếm 4,15% và không còn là cổ đông lớn của NBB và giao dịch được thực hiện từ ngày 1/3/2019.

Trước đó, Vietnam Equity cũng đã bán bớt gần 350.000 cổ phiếu NBB vào ngày 27/2/2019.

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu NBB đã giảm hơn 14% giá trị và được giao dịch quanh mốc 18.700 đồng/cổ phiếu. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị NBB thông qua việc mua lại 9.757.150 cổ phiếu, chiếm 10,14% tổng lượng cổ phiếu đã phát hành của NBB với giá không quá 22.000 đồng/cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Được biết, doanh thu năm 2018 của NBB đạt 1.139 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2017 còn lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2017 (73 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 356,6 tỷ đồng, tăng hơn 148 tỷ so với hồi đầu năm; thặng dư vốn cổ phần là gần 460 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển là hơn 131 tỷ đồng...