09:47 29/03/2016

“Quyền hạn Chủ tịch nước rất lớn, nhưng thực thi lại vướng mắc”

Nguyễn Lê

Đại biểu băn khoăn về quyền hạn và thể hiện quyền hạn của Chủ tịch nước

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn phát biểu tại nghị trường.
Đại biểu Nguyễn Anh Sơn phát biểu tại nghị trường.
Khi đi tiếp xúc với cử tri, Chủ tịch nước bày tỏ thái độ căm ghét những kẻ tham nhũng, nhưng cử tri đặt câu hỏi Chủ tịch nước đứng ở vị trí nào, được làm gì và đã làm được gì trong cuộc chiến chống tham nhũng?

Đây là nhận xét của đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) tại phiên thảo luận của Quốc hội, sáng 29/3.

Theo đại biểu Nguyễn Anh Sơn, nhiệm kỳ qua Chủ tịch nước đã thực hiên tương đối tốt chức năng quyền hạn theo quy định của Hiến pháp. 

Ba điểm sáng được ông Sơn nhấn mạnh là, trong cải cách tư pháp đã quan tâm thể chế hoá xây dựng hệ thống tư pháp ngày càng hiện đại, rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ tư pháp.

Hai là, trong đối ngoại đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế Việt  Nam trên trường quốc tế. Và điểm sáng thứ ba là, Chủ tịch nước quan tâm gần gũi với nhân dân.

Tuy nhiên, đại biểu Sơn còn băn khoăn là nhiều mặt hoạt động của Chủ tịch nước có cảm giác là chưa thể hiện rõ quyền hạn trong đối nội. Chẳng hạn như với tư cách thống lĩnh lực lượng vũ trang. Hay quan hệ phối hợp với Chính phủ trong giải quyết các vấn đề quốc kế dân sinh cũng chưa rõ.

Với câu hỏi Chủ tịch nước đã làm được gì để chống tham nhũng, đại biểu Sơn cho rằng về chủ quan thì Chủ tịch nước đã có nhiều cố gắng, nhưng nguyên nhân khách quan do hiến định, muốn làm cũng khó.

Vì thế, ông Sơn kiến nghị, nhiệm kỳ tới Chủ tịch nước cần trình Quốc hội ban hành luật chế định chủ tịch nước để cụ thể hoá nhiệm vụ quyền hạn trong từng lĩnh vực.

Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chế định về chủ tịch nước để Chủ tịch nước có thể thực hiện đúng, đủ quyền hạn của người đứng đầu nhà nước cũng là kiến nghị của đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình).

Ông Phương nhìn nhận, điểm nổi bật của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ qua là tinh thần tân tậm phụng sự tổ quốc và nhân dân. Cử tri đánh giá cao sự nêu gương của Chủ tịch nước trước Đảng, trước bộ máy nhà nước và có đóng góp tích cực vào tiến trình đổi mới của đất nước. 

Song, cũng như đại biểu Sơn, ông Phương cho rằng vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang mới thể hiện rõ qua thăng hàm, còn đề nghị quyết định đầu tư trang bị cho lực lượng thì chưa rõ, và đây là hạn chế.

Quyền hạn rất lớn, nhưng thực thi thì lại vướng mắc. Dân kỳ vọng lớn, mong muốn rất nhiều với Chủ tich nước, nhưng kết quả thực thi chưa dược như kỳ vọng, đại biểu Phương phát biểu.

Chủ tịch nước gương mẫu trong lối sống và công việc, làm việc không mệt mỏi cho dân cho nước, luôn gắn bó với cử tri, có thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) nhận xét.

Ông Nghĩa cũng mong thời gian tới, Chủ tịch nước sẽ thực hiện được đầy đủ quyền hạn, đặc biệt là thể hiện vai trò trong kiểm soát quyền lực.