22:27 14/08/2013

Ra mắt Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Ngô Trang

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội sẽ chủ trì và phối hợp đề xuất chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy.<br>
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy.<br>
Ngày 14/8, Thành uỷ Hà Nội đã công bố quyết định thành lập Ban Nội chính trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Thành phố và Phòng Nội chính của Văn phòng Thành ủy.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, Ban Nội chính Thành ủy có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ trì và cùng các cơ quan chức năng tham mưu nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Cơ quan này cũng có nhiệm vụ chủ trì và phối hợp đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác quốc phòng, an ninh và phòng, chống tham nhũng, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính Thành phố như tòa án, kiểm sát, tư pháp, công an, Hội Luật gia…

Đặc biệt, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cũng có nhiệm vụ chủ trì và phối hợp đề xuất chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định.

Đội ngũ cán bộ Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội sẽ không quá 30 người, gồm trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban; cơ cấu tổ chức có văn phòng ban, phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng và phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội được điều động giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Tự Cấp, Phó bí thư Huyện ủy Đan Phượng và ông Nguyễn Thế Toàn, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy được cử giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.