17:40 11/10/2021

Sản phẩm ống đồng Việt Nam có nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá tại Hàn Quốc

Song Hà

Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc. Sản phẩm ống đồng bị cáo buộc bán phá giá có mã HS 7411.10.0000 (theo hệ thống HS của Hàn Quốc)...

Cảnh báo khả năng Hàn Quốc tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng Việt Nam.
Cảnh báo khả năng Hàn Quốc tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng Việt Nam.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, cơ quan này vừa nhận được thông tin về việc Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc.

Sản phẩm ống đồng bị cáo buộc bán phá giá có mã HS 7411.10.0000 (theo hệ thống HS của Hàn Quốc). Trong thời hạn 2 tháng từ khi nhận Hồ sơ yêu cầu, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc sẽ xem xét việc khởi xướng điều tra và thông báo công khai cho các bên liên quan.

Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm ống đồng sang Hàn Quốc theo dõi sát tình hình để có biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp Ủy ban Thương mại Hàn Quốc quyết định khởi xướng điều tra vụ việc.

Trước đó, Cục Phòng vệ Thương mại đã công bố danh sách cảnh báo sản phẩm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hoặc biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có sản phẩm ống đồng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu ống đồng của Hoa Kỳ từ Việt Nam đã tăng từ 38 triệu USD năm 2015 lên 146 triệu USD năm 2019. Trong giai đoạn 12 tháng từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2021, kim ngạch của Việt Nam đạt 127,3 triệu USD, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ cũng giảm còn 20,9% trong giai đoạn tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

Mặt hàng ống đồng của Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá từ tháng 10/2010.

Ngày 20/7/2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam. Ngày 27/6/2021, Hoa Kỳ đã công bố kết luận cuối cùng về phá giá, theo đó DOC xác định ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá tại Hoa Kỳ với biên độ 8,35%.

Mặc dù có khả năng cao mặt hàng ống đồng sẽ bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá là 8,35% nhưng mức thuế này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức thuế chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với ống đồng nhập khẩu từ Trung Quốc (đa số các công ty Trung Quốc bị áp dụng mức thuế 36,05% hoặc 60,85%). Do vậy, vẫn tồn tại nguy cơ lẩn tránh thuế đối với mặt hàng ống đồng.