20:40 22/08/2017

Sau cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương thay loạt nhân sự mới

Bạch Dương

Bộ Công Thương có loạt nhân sự mới sau khi công bố rút gọn từ 35 vụ, cục xuống 30 đơn vị

Trụ sở Bộ Công Thương.
Trụ sở Bộ Công Thương.
Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 98 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Theo Nghị định mới, cơ cấu tổ chức của Bộ có nhiều thay đổi, còn 30 đầu mối, giảm 5 đầu mối so với Nghị định cũ; số phòng trong vụ, cục cũng được quy định cụ thể và cắt giảm nhiều.

Nghị định 98 có có hiệu lực ngay từ ngày ký, không có điều khoản chuyển tiếp (trừ quy định đối với Tổng cục Quản lý thị trường). Để tổ chức bộ máy mới của Bộ vận hành ngay, Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ đã họp thảo luận, và quyết định  các đơn vị nhanh chóng thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 98.

Thứ nhất, đối với các đơn vị thay đổi tên, thành lập mới và điều chuyển cán bộ lãnh đạo từ đơn vị khác nhau thì tạm thời giao phụ trách đơn vị.

Thứ hai, đối với đơn vị không thay đổi tên gọi thì giữ nguyên lãnh đạo cấp trưởng. Sau khi ổn định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm cấp trưởng các đơn vị theo quy định.

Đối với cấp phó đơn vị, Ban cán sự thống nhất bước đầu điều động nhân sự cấp phó theo sự điều chuyển về chức năng nhiệm vụ. Sau đó sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để sắp xếp lại theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là 1 đơn vị chỉ có 3 cấp phó.

Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, hàng loạt vụ, cục mới đã lãnh đạo mới.

Cụ thể, Vụ thị trường trong nước tạm thời giao ông Trần Duy Đông phụ trách; Vụ Thị trường châu Á - châu Phi giao bà Lê Hoàng Oanh phụ trách; Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ giao ông Đặng Hoàng Hải phụ trách; Vụ Dầu khí và Than giao ông Nguyễn Việt Sơn phụ trách; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững giao ông Đặng Huy Cường phụ trách; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo giao cho ông Phương Hoàng Kim phụ trách…

Vụ Tổ chức cán bộ, ông Trần Quang Huy vẫn giữ chức vụ trưởng.

Được biết, ngày 21/8/2017, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo các đơn vị mới. Cùng ngày, Bộ trưởng cũng đã ký văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ tạm thời phân công thực hiện các nhiệm vụ cấp bách.