08:03 08/04/2019

Sau kiểm toán, IDI giảm 660 tỷ "doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ"

Đào Vũ

Số tiền 660 tỷ đồng bị giảm ở "doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" có liên quan tới việc IDI chuyển nhượng nhà máy thức ăn thủy sản và được kiểm toán chuyển sang khoản mục thu nhập khác

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, thị giá mã IDI tăng nhẹ lên 7.960 đồng/cổ phiếu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, thị giá mã IDI tăng nhẹ lên 7.960 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã chứng khoán IDI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của năm 2018.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm của IDI đạt 6.342 tỷ đồng, giảm tới 660 tỷ đồng, tương ứng 9,4% so với báo cáo tài chính công ty tự lập.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, nguyên nhân dẫn tới việc chênh lệch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quá lớn này là do trong năm 2018, IDI có thực hiện việc chuyển nhượng nhà máy thức ăn thủy sản cho Công ty thành viên trong cùng tập đoàn để đảm bảo việc vận hành, quản lý và đạt được hiệu quả cao nhất, đồng thời muốn tập trung nguồn vốn để đầu tư tiếp vào nhà máy Thủy sản số 3.

Khi đó, công ty hạch toán ghi nhận việc chuyển nhượng Nhà máy Thức ăn Thủy sản vào mục doanh thu bán hàng, tài khoản 511 với tổng giá trị chuyển nhượng 660 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nhận thấy việc ghi nhận vào "doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" là chưa đúng và phải hạch toán vào khoản mục "thu nhập khác" - tài khoản 711, và khi trình bày trên báo cáo tài chính thì phải bù trừ giữa thu nhập về chuyển nhượng tài sản với giá trị còn lại của tài sản và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng theo đúng quy định. Đây là lý do dẫn đến chênh lệch về doanh thu giữa 2 bản báo cáo.

Quay lại với bản báo cáo, trong kỳ, giá vốn hàng bán có tăng nhưng tốc tăng không bằng doanh thu nên IDI ghi nhận lợi nhuận gộp 998 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2017.

Kết quả, sau khi trừ đi các khoản chi phí công ty báo lãi sau thuế 643,8 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Và nếu so với báo cáo tự lập, chỉ tiêu này tăng gần 1%.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của IDI đạt 6.671 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 4.096 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tài sản.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, thị giá mã IDI tăng nhẹ lên 7.960 đồng/cổ phiếu. Với gần 198 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 1.573 tỷ đồng.