16:25 25/02/2022

SCIC có Tổng giám đốc mới

Hà Anh

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Quốc Huy.
Ông Nguyễn Quốc Huy.

Ông Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1967, có bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán các ngành sản xuất tại trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Thương mại, Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi về làm việc tại SCIC, ông Nguyễn Quốc Huy từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO).Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2010 ông Nguyễn Quốc Huy là Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát SCIC. Ngày 11/01/2011, Ông Nguyễn Quốc Huy được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC. Ngày 09/3/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 111/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông giữ chức vụ Thành viên HĐTV SCIC. Ngày 23/2/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 268/QĐ-TTg bổ nhiệm ông giữ chức Tổng Giám đốc SCIC.

Như vậy, ban giám đốc của SCIC hiện có Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Huy và 3 phó tổng giám đốc gồm ông Lê Song Lai, ông Đinh Việt Tùng và ông Nghiêm Xuân Đa.