20:27 09/12/2021

SCIC chào bán trọn lô 49% vốn tại HEJ với giá khởi điểm 86,88 tỷ đồng

Hà Anh

HNX thông báo tổ chức bán đấu giá cạnh tranh theo lô cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (mã HEJ-UPCoM) thuộc sở hữu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào ngày 30/12 tới...

Biểu đồ điểm chỉ số HEJ.
Biểu đồ điểm chỉ số HEJ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo tổ chức bán đấu giá cạnh tranh theo lô cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (mã HEJ-UPCoM) thuộc sở hữu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Theo đó, SCIC thực hiện bán trọn lô 2,1 triệu cổ phiếu HEJ, chiếm 49% vốn điều lệ tại HEJ với giá khởi điểm 86,88 tỷ đồng, tương đương 40.300 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 30/12 tại HNX.

Được biết, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi. Trụ sở chính đặt tại số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội, vốn điều lệ là 44 tỷ đồng.

4,4 triệu cổ phiếu HEJ được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 14/7/2017 với giá 14.000 đồng/cổ phiếu và chốt phiên giao dịch ngày 9/12, giá cổ phiếu này tăng 2,69% đạt 41.000 đồng/cổ phiếu với 16.400 đơn vị được giao dịch.

Về cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 24/5/2021 gồm: 400 cổ đông trong nước nắm giữ 4.356.100 cổ phiếu - trong đó, 02 tổ chức và 398 cá nhân; 01 cổ đông nước ngoài là cá nhân nắm giữ 43.900 cổ phiếu.

Theo bản cáo bạch của công ty, kết quả kinh doanh tổng công ty giảm dần trong 3 năm gần đây với doanh thu thuần năm 2018 đạt 231 tỷ đồng, 184 tỷ năm 2019 và gần 141 tỷ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 14 tỷ, đến năm 2019 giảm còn 9 tỷ và chỉ còn 5 tỷ đồng vào năm 2020.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu và lợi nhuận năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm trước là do chủ yếu trong năm 2018, Nhà nước thay đổi chính sách giải ngân đầu tư công nên nhiều công trình được giải ngân sớm hơn so với dự kiến, khối lượng công việc đã thực hiện các năm trước được nghiệm thu thanh toán trong năm.

Tuy nhiên, sang giai đoạn 2019-2020 là giai đoạn cuối trong chu kỳ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020, việc giải ngân vốn đầu tư công đa phần là phần xây dựng công trình, chi phí cho công việc khảo sát thiết kết không nhiều. Mặt khác, đặc thù ngành kinh doanh của công ty là sản xuất theo đơn đặt hàng, chủ đầu tư chủ yếu là Ban quản lý dự án thuộc Bộ NN & PTNN hoặc các tỉnh nên trong bối cảnh Nhà nước điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công giữa các dự án, doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn vốn và làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, trong BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2020, kiểm toán đã có nêu cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, ý kiến kiểm toán ngoại từ, vấn đề cần nhấn mạnh.

Một phần bản cáo bạch chuyển nhượng của HEJ.
Một phần bản cáo bạch chuyển nhượng của HEJ.