08:09 22/08/2022

Sẽ "bêu tên" đơn vị tăng giá cước vận tải bất hợp lý

Ánh Tuyết

Bộ Giao thông vận tải đề nghị đơn vị thực hiện kê khai giảm giá, điều chỉnh giá cước vận tải phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu. Bộ sẽ xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý và công khai đơn vị vi phạm...

Từ kỳ điều hành ngày 1/8 vừa qua, xăng dầu liên tiếp giảm sâu 5 lần nhưng giá cước vận tải giảm "nhỏ giọt".
Từ kỳ điều hành ngày 1/8 vừa qua, xăng dầu liên tiếp giảm sâu 5 lần nhưng giá cước vận tải giảm "nhỏ giọt".

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 8552/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc bộ về việc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá.

Căn cứ vào Công văn số 7599/BTC-QLG ngày 10/8 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Văn bản số 7919/BGTVT-VT ngày 3/8 của Bộ Giao thông vận tải triển khai Công điện số 679/CĐ-TTg về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải có liên quan đến công tác quản lý, điều hành giá.

Theo đó, các đơn vị dõi sát diễn biến giá cả thị trường, rà soát, nắm tình hình cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường.

 

"Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý; thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại", Bộ Giao thông vận tải đề nghị.

Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá thuộc thẩm quyền để ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung có vướng mắc, chồng chéo không phù hợp với thực tiễn tạo thuận lợi cho công tác quản lý điều hành giá.

Văn bản số 8552 cũng nêu rõ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp thuộc bộ rà soát đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá, đề nghị chủ động rà soát phương án giá đã kê khai, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất.

Cùng với đó, "thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng, đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời", Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Đối với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá, đề nghị rà soát phương án giá, trường hợp yếu tố hình thành giá giảm, đề nghị trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình giá cả thị trường; công khai, minh bạch thông tin giá, nhất là với nguyên, nhiên, vật liệu hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; giá cước vận tải…để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường, đời sống người dân.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vi phạm.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, sau khi thanh, kiểm tra phát hiện có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ áp dụng chế tài mạnh như xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá hoặc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải.

Cùng với đó, bổ sung hình phạt như doanh nghiệp phải trả lại tiền cho hành khách, thậm chí, các đơn vị chức năng sẽ thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải.