19:52 09/03/2007

Sẽ “giao” Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho FPT

Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc giao cho FPT thực hiện nhiệm vụ phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Bản đồ phối cảnh khu công nghiệp phần mềm trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Bản đồ phối cảnh khu công nghiệp phần mềm trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc giao cho FPT thực hiện nhiệm vụ phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

>>Theo dòng sự kiện

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, ngày 8/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về nguyên tắc giao Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT thực hiện nhiệm vụ làm Công ty Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc, theo Quy chế khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP (ngày 28/8/2003) của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc làm việc với FPT để xác định nội dung nhiệm vụ cụ thể của Công ty Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc và trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát của Ban quản lý theo đúng quy định.

Thủ tướng cũng đồng ý việc Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thôi làm nhiệm vụ là tổng thầu thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng bước 1, giai đoạn I của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ làm việc với Vinaconex để giải quyết các vấn đề có liên quan theo quy định.

Mặc dù đã được qui hoạch từ tháng 1/1996, song những năm qua việc triển khai Khu công nghệ cao Hòa Lạc quá chậm so với tiến đđề ra.