14:52 05/07/2007

Sẽ lập Ban giám sát thị trường chứng khoán

Ban giám sát thị trường sẽ là đơn vị kiểm tra chuyên sâu, kịp thời thanh kiểm tra và xử lý nhanh những hành vi thao túng thị trường

Ban giám sát thị trường sẽ là đơn vị kiểm tra chuyên sâu, kịp thời thanh kiểm tra và xử lý nhanh những hành vi thao túng thị trường.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Uỷ ban đã trình Chính phủ đề án thành lập Ban giám sát thị trường.

Theo đó, Ban giám sát sẽ phối hợp chặt chẽ với các trung tâm giao dịch chứng khoán tạo thành một hệ thống giám sát liên tục. Đồng thời, Ban giám sát sẽ gắn kết chặt chẽ với hệ thống thanh tra, kết quả giám sát sẽ là cơ sở quan trọng để thanh tra thực hiện việc cưỡng chế các sai phạm.

Ông Bằng cho hay, Ban lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán cũng đang thảo luận thêm các chức năng nhiệm vụ cụ thể của Ban giám sát trong đó các chức năng chính sẽ là: giám sát các hành vi thao túng thị trường, giám sát hệ thống tin học...